Tulosta

Mononukleoosin hoito kortisonilla

Näytönastekatsaukset
25.1.2012
Hannele Kotilainen

Näytön aste: B

Komplisoitumattoman mononukleoosin hoidossa kortisonihoidon tehoa ei ole osoitettu riittävästi.

Cochrane-katsauksessa «Candy B, Hotopf M. Steroids for symptom control in infectious mononucleosis. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004402 »1 seitsemässä eri randomoidussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin kortikosteroidin ja lumeen tai oireenmukaisen hoidon hyötyä akuutissa mononukleoosissa. Tutkittavien lukumäärä vaihteli 24–94 potilaan välillä. Kahdessa tutkimuksessa kortisonista näytti olevan lumetta parempi hyöty kurkkukivun lieventämiseen, mutta ero ei ollut merkittävä. Yhdessä tutkimuksessa steroidi- ja antiviraalilääkitys yhdessä pidensi kortisonin hyötyä. Kahdessa tutkimuksessa raportoitiin vakavia haittavaikutuksia kortisonia käyttäneiden ryhmissä. Kortisonihoidon hyödystä näissä tutkimuksissa ei saatu riittävää näyttöä ei-komplisoituneen mononukleoosin hoidossa, koska tutkimusten laatu oli vaihtelevaa ja heikkotasoista. Lisäksi haittavaikutusten ja komplikaatioiden tutkimus oli puutteellista.

Kommentti: Myöskään asikloviiri ja prednisoloni käytettynä yhdessä ei vähennä oireiden kestoa tai nopeuta toipumista työkuntoiseksi. Mononukleoosin kliiniset oireet muodostuvat paljolti immunologisesta reaktiota EBV-virusta vastaan viruksen infektoidessa valkosolujen B-lymfosyytit. Mutta vaikeaoireisessa mononukleoosissa nielurisojen ahtauttaessa nielua kortisonihoidosta saattaa olla hyötyä ja voidaan säästyä trakeostomialta. Samoin kortisonihoito voi tuoda hyötyä mononukleoosin komplikaatioiden hoidossa, kuten autoimmuunissa hemolyyttisessä anemiassa, vakavassa trombosytopeniassa tai aplastisessa anemiassa, myoperikardiitissa ja keskushermoston komplikaatioissa «Johanssen E, Kaye K. Epstein - Barr virus Infectious Mononucleosis, Epstein-Barr Virus–Associated Malignant Diseases, and Other Diseases. Kirjassa Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, toim. Mandell,»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Nielutulehdus 1

Kirjallisuutta

  1. Candy B, Hotopf M. Steroids for symptom control in infectious mononucleosis. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004402 «PMID: 16856045»PubMed
  2. Johanssen E, Kaye K. Epstein - Barr virus Infectious Mononucleosis, Epstein-Barr Virus–Associated Malignant Diseases, and Other Diseases. Kirjassa Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, toim. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. Philadelphia: Churchill Livingstone 2010;1989-2009
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Nielutulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko