KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Mikrobilääkkeet oireettoman apikaalisen parodontiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
27.5.2011
Leo Tjäderhane

Näytön aste = B

Penisilliini tai amoksisilliini ei ehkäise oireettoman apikaalisen parodontiitin akutisoitumista juurikanavien avauksen ja laajennuksen yhteydessä.

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Walton RE, Chiappinelli J. Prophylactic penicillin: effect on posttreatment symptoms following root canal treatment of asymptomatic periapical pathosis. J Endod 1993;19:466-70 »1 selvitettiin profylaktisen V-penisilliinin vaikutusta postoperativiiseen oireiluun oireettoman apikaalisen parodontiitin juurikanavien avauksen ja laajennuksen yhteydessä 80 potilaalla. Potilaille annettiin 2 g V-penisilliiniä hoidon alkaessa ja 1 g 6 tuntia hoidon jälkeen American Heart Associationin silloisen profylaksiohjeen mukaisesti; lumeryhmä sai vastaavan annoksen lumelääkettä. Lisäksi mukana oli ryhmä, joka ei saanut mitään lääkitystä. Potilaat kirjasivat postoperatiivisen kivun ja turvotuksen tunteen VAS-asteikolla.

Penisilliinillä ei ollut merkitsevää vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun lumelääkkeeseen verrattuna: suhteellinen riski (RR) oli 0.84 (CI 0.63–1.10) ja NNT (hoidettavien potilaiden lukumäärä, jotta yhdellä estetään postoperatiivinen oireilu) oli 6.39 (CI -13.97–2.78). Jos kontrolliryhmään sisällytetään myös potilaat, jotka eivät saaneet penisilliiniä tai lumelääkettä, RR on 0.94 (CI 0.71–1.24) ja NNT 21.27 (CI -6.39–3.99).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vastaavassa tutkimusasetelmassa «Pickenpaugh L, Reader A, Beck M ym. Effect of prophylactic amoxicillin on endodontic flare-up in asymptomatic, necrotic teeth. J Endod 2001;27:53-6 »2 selvitettiin profylaktisen amoksisilliinin vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun 70 potilaalla. Potilaille annettiin 3 g amoksisilliinia tai samassa muodossa lumelääkettä tunti ennen juurihoidon aloittamista. Potilaat kirjasivat postoperatiivisen kivun (asteikolla 0–5) ja turvotuksen (asteikolla 0–3) 5.5 vuorokauden ajan kipupäiväkirjaan. Analyysia varten potilaat jaettiin oireettomiin ja oireellisiin (”flare-up”: vähintään kohtuullinen kipu, koputusarkuus ja/tai turvotus arvoilla ≥ 2).

Amoksisilliinilla ei ollut merkitsevää vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun lumelääkkeeseen verrattuna: suhteellinen riski (RR) oli 1.41 (0.34–5.85) ja NNT -29.14.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet 1

Kommentit

Tutkimukset on tehty yleisterveillä potilailla, joten niitä ei voi suoraan soveltaa infektioalttiiden potilaiden hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Walton RE, Chiappinelli J. Prophylactic penicillin: effect on posttreatment symptoms following root canal treatment of asymptomatic periapical pathosis. J Endod 1993;19:466-70 «PMID: 8263455»PubMed
  2. Pickenpaugh L, Reader A, Beck M ym. Effect of prophylactic amoxicillin on endodontic flare-up in asymptomatic, necrotic teeth. J Endod 2001;27:53-6 «PMID: 11487166»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko