Tulosta

Influenssa ja ennenaikaisen synnytyksen vaara

Näytönastekatsaukset
7.12.2010
Tytti Raudaskoski

Näytön aste: C

Influenssa ei ehkä lisää ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.

Yhdysvaltalaisen Tennesseen osavaltion Medicaid-ohjelman tietokannasta etsittiin vuosien 1985 ja 1993 välisenä aikana synnyttäneiden 58 640 naisen sairaalahoitojaksot akuutin hengitystiesairauden takia yhteensä 8 eri influenssaepidemian aikana «Hartert TV, Neuzil KM, Shintani AK ym. Maternal morbidity and perinatal outcomes among pregnant women with respiratory hospitalizations during influenza season. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1705-12 »1. Näille 297 naiselle (5.1:1000) otettiin iältään, rodultaan, raskauskolmannekseltaan ja perussairauksiltaan vastaavat 590 kontrollia samasta tietokannasta. Joka toisella sairaalaan joutuneista oli jokin perussairaus kuten astma tai diabetes, vaikka perussairauden esiintyvyys oli taustaväestössä vain 8 %. Astmaa sairastavien riski joutua sairaalaan hengitystieoireiden takia oli 10-kertainen terveisiin raskaana oleviin verrattuna. Sairaalahoidon riski oli suurin 3. trimesterissä. Tapausten ja kontrollien välillä ei ollut eroa ennenaikaisten synnytysten (12.6 % vs 10.9 %) eikä pienipainoisten vastasyntyneiden (10.6 % vs 8.1 %) osuudessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Unkarilaisessa väestöpohjaisessa tietokannassa «Acs N, Bánhidy F, Puhó E ym. Pregnancy complications and delivery outcomes of pregnant women with influenza. J Matern Fetal Neonatal Med 2006;19:135-40 »2 oli mukana 38 151 vastasyntynyttä, joista 1 838:n (4.8 %) äidillä oli raskaudenaikainen influenssa. Influenssan sairastaneista äideistä 8.0 % ja ei-sairastaneista äideistä 9.2 % synnytti ennenaikaisesti. Influenssan sairastaneiden äitien lapsista matalapainoisia oli 4.7 % ja ei-sairastaneiden lapsista 5.1 %. Erojen selitettiin johtuvan sekoittavista tekijöistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Ennenaikainen synnytys 1

Kirjallisuutta

  1. Hartert TV, Neuzil KM, Shintani AK ym. Maternal morbidity and perinatal outcomes among pregnant women with respiratory hospitalizations during influenza season. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1705-12 «PMID: 14710102»PubMed
  2. Acs N, Bánhidy F, Puhó E ym. Pregnancy complications and delivery outcomes of pregnant women with influenza. J Matern Fetal Neonatal Med 2006;19:135-40 «PMID: 16690505»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ennenaikainen synnytys
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko