Tulosta

Mahalaukun kavennusleikkaus

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Vesa Koivukangas

Näytön aste: B

Mahalaukun kavennusleikkaus ilmeisesti alentaa painoa 3 vuoden aikana enemmän kuin pantaleikkaus, 50–70 % ylipainosta. 6 vuoden seurannassa paino usein kasvaa ja osa potilaista tarvitsee uusintaleikkauksen.

Hakuperuste: Kaikki julkaistut tutkimukset, joissa vähintään 50 potilasta seurattiin vähintään vuoden ajan.

Himpens ym. «Himpens J, Dapri G, Cadière GB. A prospective randomized study between laparoscopic gastric banding and laparoscopic isolated sleeve gastrectomy: results after 1 and 3 years. Obes Surg 2006;16:1450-6 »1 satunnaistetussa tutkimuksessa vertailtiin mahalaukun kavennusleikkauksen ja mahapantaleikkauksen tuloksi 3 vuoden seurannan aikana. Kummassakin ryhmässä oli 40 potilasta. Potilaat operoitiin Belgiassa vuoden 2002 aikana. Kavennusleikkaus-potilaiden ikä oli keskimäärin 36 vuotta ja painoindeksi 39. Pantapotilaiden ikä oli keskimäärin 40 vuotta ja painoindeksi 37. Painonlaskun mediaani oli 29.5 kg kavennusleikkauksen jälkeen ja 17 kg pantaleikkauksen jälkeen. Ylipaino-osuuden laskun mediaani oli 66 % kavennusleikkauksen jälkeen 48 % pantaleikkauksen jälkeen. Ylipaino-osuus lasketaan vähentämällä potilaan painosta potilaan laskennallinen normaalipaino (BMI 25). Ylipaino-osuuden lasku on potilaan painon alenemisen prosentuaalinen osuus laskennallisesta ylipainosta. Kavennusleikkauksen jälkeen 2 potilasta tarvitsi uusintaleikkausta. Pantaleikkauspotilaista 9:lle tehtiin lisätoimenpiteitä.

Fuks ym. «Fuks D, Verhaeghe P, Brehant O ym. Results of laparoscopic sleeve gastrectomy: a prospective study in 135 patients with morbid obesity. Surgery 2009;145:106-13 »2 tapaus-tutkimuksessa seurattiin 135 potilasta keskimäärin 12.7 kk (mediaani) ajan. Potilaiden keskimääräinen BMI oli 49, ikä 40 vuotta ja potilaista 113 oli naisia. Ylipainon lasku oli 1 vuoden kuluttua keskimäärin 49.4 % (excess weigth loss, ylipaino-osuuden lasku). Gastrinen fisteli kehittyi 7 potilaalle (5.1 %).

Uglioni ym. «Uglioni B, Wölnerhanssen B, Peters T ym. Midterm results of primary vs. secondary laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as an isolated operation. Obes Surg 2009;19:401-6 »3 tutkivat kavennusta ensimmäisenä leikkauksena ja riittämättömän pantaleikkauksen jälkeen. Potilaiden ikä oli keskimäärin 43 vuotta, 77 % potilaista oli naisia, ja potilaiden BMI oli keskimäärin 46. 41 potilaalle tehtiin ensimmäinen bariatrinen leikkaus ja 29 potilaalle oli tehty aikaisemmin pantaleikkaus. 95 % potilaista seurattiin 3 vuoden ajan, jonka jälkeen ylipainosta oli vähentynyt keskimäärin 60 % (ylipaino-osuuden lasku %, excess weight loss). Komplikaatioita tavattiin 13 %:lla potilaista.

Arias ym. «Arias E, Martínez PR, Ka Ming Li V ym. Mid-term follow-up after sleeve gastrectomy as a final approach for morbid obesity. Obes Surg 2009;19:544-8 »4 tutkimuksessa seurattiin 130 potilasta (ikä keskimäärin 46 v, BMI keskimäärin 43) 2 vuoden ajan. 2 vuoden kuluttua keskimääräinen painonlasku oli 42 kg ja ylipaino-osuuden lasku oli 68 %. Komplikaatioita tavattiin 4.2 %:lla potilaista.

Sabbagh ym. «Sabbagh C, Verhaeghe P, Dhahri A ym. Two-year results on morbidity, weight loss and quality of life of sleeve gastrectomy as first procedure, sleeve gastrectomy after failure of gastric banding and ga»5 tutkimuksessa 55 potilasta hoidettiin mahalaukun kavennusleikkauksella (BMI keskimäärin 50, ikä keskimäärin 39) ja 50 potilasta pantaleikkauksella (BMI keskimäärin 44, ikä keskimäärin 36 v). Ylipaino-osuuden lasku vuoden kuluttua kavennusleikkauksesta oli 56 % ja pantaleikkauksesta 59 %. Uusintaleikkauksia tarvittiin 2 %:lla kavennusleikkauksen jälkeen ja 31 %.:lla pantaleikkauksen jälkeen. Gastrinen fisteli tuli kavennusleikkauksen jälkeen 2 % potilaista.

Himpensin viimeisin tutkimus «Himpens J, Dobbeleir J, Peeters G. Long-term results of laparoscopic sleeve gastrectomy for obesity. Ann Surg 2010;252:319-24 »6 on 53 peräkkäisen potilaan sarja. Potilaat valittiin painoindeksin ja liitännäissairauksien suhteen tavanomaisten kansainvälisten kriteerien mukaisesti (NIH 1991). Klinikan käytäntö oli ohjata sleeve-leikkaukseen potilaita, joilla oli taipumus syödä kerralla suuria määriä, ja joilla ei ollut diabetestä. Potilaiden keskimääräinen BMI oli 40, potilaiden keskimääräinen ikä oli 44 vuotta. Yhdellä potilaalla oli diabetes. Potilaista 1/3 osa oli miehiä.

6 vuoden kuluttua 41 potilasta tavoitettiin (78 % potilaista) (neljä potilasta kieltäytyi vastaamasta ja kahdeksaa potilasta ei tavoitettu). 3–6 seurantavuoden välillä 11/41 potilaalle tehtiin duodenal switch (sappi-ja haimanesteiden uudelleenohjaus) -leikkaus painon kohoamisen vuoksi. Uudelleenleikattujen, seurannasta pudonneiden ja alle 50 % EWL jääneiden (eli riittämättömiksi luokiteltavien tulosten) osuus 6 vuoden jälkeen oli 64 %.

Potilaiden, joille tehtiin ainoastaa sleeve-leikkaus, EWL oli 3 vuoden kuluttua leikkauksesta 77.5 % ja 6 vuoden kuluttua 53.3 %. Potilaista 12.5 % oli merkittäviksi luokiteltuja komplikaatioita. Kuolleisuutta ei ollut varhaisvaiheessa eikä myöskään tiettävästi seurannan aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kommentti: Tutkimuksen laatua heikentävät tutkimusasetelma ja tutkimuksesta poisjäämiset. Ainoa julkaistu sleeve-leikkauksen keskipitkän ajan seuranta viittaa painon nousemiseen seurantavuosien 3–6 välillä.

Kirjallisuutta

  1. Himpens J, Dapri G, Cadière GB. A prospective randomized study between laparoscopic gastric banding and laparoscopic isolated sleeve gastrectomy: results after 1 and 3 years. Obes Surg 2006;16:1450-6 «PMID: 17132410»PubMed
  2. Fuks D, Verhaeghe P, Brehant O ym. Results of laparoscopic sleeve gastrectomy: a prospective study in 135 patients with morbid obesity. Surgery 2009;145:106-13 «PMID: 19081482»PubMed
  3. Uglioni B, Wölnerhanssen B, Peters T ym. Midterm results of primary vs. secondary laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as an isolated operation. Obes Surg 2009;19:401-6 «PMID: 19169763»PubMed
  4. Arias E, Martínez PR, Ka Ming Li V ym. Mid-term follow-up after sleeve gastrectomy as a final approach for morbid obesity. Obes Surg 2009;19:544-8 «PMID: 19280267»PubMed
  5. Sabbagh C, Verhaeghe P, Dhahri A ym. Two-year results on morbidity, weight loss and quality of life of sleeve gastrectomy as first procedure, sleeve gastrectomy after failure of gastric banding and gastric banding. Obes Surg 2010;20:679-84 «PMID: 19902316»PubMed
  6. Himpens J, Dobbeleir J, Peeters G. Long-term results of laparoscopic sleeve gastrectomy for obesity. Ann Surg 2010;252:319-24 «PMID: 20622654»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko