Tulosta

Välimeren ruokavalion vaikutus painoon ja terveydentilaan

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Paula Hakala

Näytön aste: B

Välimeren ruokavaliolla (rasvaa 30–35 E %, jonka päälähteinä oliiviöljy, pähkinät ja siemenet, runsaasti kasviksia ja hedelmiä) on ilmeisesti laihtumista ja painonhallintaa tukeva sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä vähentävä vaikutus, kun se toteutetaan osana laajempaa elintapojen muutosta.

Systemaattisessa katsauksessa «Buckland G, Bach A, Serra-Majem L. Obesity and the Mediterranean diet: a systematic review of observational and intervention studies. Obes Rev 2008;9:582-93 »1 tarkasteltiin Välimeren ruokavalion (VM) yhteyttä lihavuuteen ja painon muutoksiin. Ruokavalio sisältää runsaahkosti rasvaa (noin 35 E %), jonka keskeisiä lähteitä ovat oliiviöljy, pähkinät ja siemenet. Aiheesta löydetyt 21 tutkimusta jakautuivat seuraavasti: 7 poikkileikkaustutkimusta, 3 kohorttitutkimusta ja 11 interventiotutkimusta. 13 tutkimuksessa VM-ryhmään kuuluneet olivat merkittävästi vähemmän ylipainoisia tai laihtuivat muita paremmin, mutta 8 tutkimuksessa ei havaittu eroja VM-ryhmän ja vertailuryhmien välillä. Interventiotutkimuksista kontrolloituja tutkimuksia oli 8. Niistä vain kolmessa oli aineistona ylipainoisia ja vähintään vuoden kestävä seuranta. Näiden tutkimusten kuvaus seuraavassa:

Tutkimus 1: MacManus ym. Int J Obes 2001 USA «McManus K, Antinoro L, Sacks F. A randomized controlled trial of a moderate-fat, low-energy diet compared with a low fat, low-energy diet for weight loss in overweight adults. Int J Obes Relat Metab D»2

 • Aineisto: n = 101 (10 naista, 91 miestä), ikä 18–70 vuotta, ylipainoista väestöä, ei kroonisia sairauksia
 • VM-ryhmä: Vähäkalorinen ruokavalio (rasvaa 35 E %) + terveellisiin elintapoihin ohjaus
 • Vertailuryhmä: vähärasvainen dieetti + terveellisiin elintapoihin ohjaus
 • Seuranta-aika 2.5 vuotta
 • Laihtumistulos: VM-ryhmä -4.1 kg vs. vertailuryhmä +2.9 kg; painoeron merkitsevyys p < 0.001

Tutkimus 2: Esposito ym. JAMA 2003 Italia «Esposito K, Pontillo A, Di Palo C ym. Effect of weight loss and lifestyle changes on vascular inflammatory markers in obese women: a randomized trial. JAMA 2003;289:1799-804 »3

 • Aineisto: 120 ylipainoista tervettä naista, ikä 18–63 vuotta
 • VM-ryhmä: Vähäkalorinen ruokavalio (rasvaa <30 E %) + liikuntaa
 • Vertailuryhmä: Terveellisen ruokavalion ohjaus + liikuntaa
 • Seuranta-aika 2 vuotta
 • Laihtumistulos: -14 kg (VM-ryhmä) vs. -3 kg (vertailuryhmä); painoeron merkitsevyys p < 0.001

Tutkimus 3: Esposito ym. JAMA 2004 Italia «Esposito K, Marfella R, Ciotola M ym. Effect of a mediterranean-style diet on endothelial dysfunction and markers of vascular inflammation in the metabolic syndrome: a randomized trial. JAMA 2004;292:»4

 • Aineisto: 180 MBO-potilasta (99 naista, 81 miestä), ikä 44 ± 6 vuotta
 • VM-ryhmä: Ruokavaliossa runsaasti täysjyväviljaa, kasviksia, hedelmiä, pähkinöitä, palkoviljaa, oliiviöljyä + terveellisiin elintapoihin ohjaus.
 • Vertailuryhmä: ”prudent diet” Seuranta-aika 2 vuotta
 • Laihtumistulos: -4 kg (VM-ryhmä) vs. -1.2 kg (vertailuryhmä); painoeron merkitsevyys p = 0.01.

Katsauksen tulokset viittaavat siihen, että välimeren ruokavaliolla on laihtumista ja painonhallintaa pitkällä aikavälillä (ainakin 2 vuotta) tukeva vaikutus.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Toteutettu erilaisessa kulttuurissa. Tutkimuksissa oli paljon menetelmällisiä eroja ja rajoituksia, jotka tekevät niiden vertailun ongelmalliseksi, esim. VM-ryhmien ruokavalioiden rasva- ja energiapitoisuuksissa oli eroja ja laihdutusohjelmat sisälsivät muutakin kuin ruokavalioon liittyvää ohjausta, joten kyse ei ollut pelkästään ruokavalioiden vaikutusten vertailusta.

Israelissa tehdyssä tutkimuksessa «Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y ym. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359:229-41 »5 322 ylipainoista (keskimääräinen BMI 31 kg/m2, ikä 52 vuotta, 86 % miehiä, osa diabeetikoita tai SV-tauteja sairastavia) randomisoitiin kolmeen yhtä suureen ruokavalioryhmään seuraavasti:

1) Vähärasvainen ruokavalio (LF-ryhmä)

a. perustui AHA-ruokavalioon; rasvaa 30 E %, SAFA 10 E %;

b. energiarajoitus: naiset 1 500 kcal (6.3 MJ)/vrk, miehet 1 800 kcal (7.6 MJ)/vrk

2) Välimeren ruokavalio (VM-ryhmä)

a. perustui Willetin suosituksiin; runsaasti kasviksia, rasvaa ≥ 35 E %, jonka päälähteinä oliiviöljy ja pähkinät

b. energiarajoitus: naiset 1 500 kcal (6.3 MJ)/vrk, miehet 1 800 kcal (7.6 MJ)/vrk

3) Vähähiilihydraattien ruokavalio (LC-ryhmä)

a. perustui Atkinsin dieettiin; hiilihydraatteja 20 g/vrk 2 kk:n ajan, minkä jälkeen niitä lisättiin asteittain (korkeintaan 120 g/vrk)

b. ei energia-, rasva- eikä proteiinirajoitusta

c. annettiin ohjeeksi suosia kasvikunnasta peräisin olevaa rasvaa ja proteiinia sekä välttää transrasvaa.

Jokainen ryhmä sai ravitsemusterapeutin ruokavalio-ohjausta pienryhmissä (17–19 henkilöä/ryhmä) ajan myötä harventuvin välein yhteensä 18 kertaa (90 min/kerta). Tutkimuksen kesto oli 2 vuotta.

Potilaskato ja painon muutos lähtöpainoon verrattuna eri ruokavalioryhmissä 2 vuoden seurannassa (ks. taulukko «»1).

VM- ja LC -ryhmässä paino aleni merkitsevästi enemmän kuin LF-ryhmässä (p < 0.001). Kokonaiskolesteroli/HDL -suhde aleni enemmän VHH -ryhmässä kuin VR-ryhmässä (20 % vs. 12 %, p < 0.01). Diabetesta sairastavilla (n=36) paastoverensokeri- ja insuliiniarvoissa tapahtuneet muutokset olivat suotuisampia VM -ryhmässä kuin LF -ryhmässä. Vyötärön ympäryksessä ja verenpaineessa tapahtuneissa muutoksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Lihavuus (aikuiset) 1

Kommentti: Toteutettu erilaisessa kulttuurissa. Dieetit eivät toteutuneet erityisen hyvin; esim. LC -dieetti ei ollut erityisen vähähiilihydraattinen (6 kk:n seurannasta lähtien hiilihydraattien osuus energiasta oli 40–42 E %) eikä LF-dieetti ollut erityisen vähärasvainen (rasvaa 30–33 E %).

Taulukko 1.
LF-ryhmä VM-ryhmä LC-ryhmä
Kato, % 10 15 22
Painon muutos, kg* -2.9 -4.4 -4.7
Painon muutos, kg** -3.3 -4.6 -5.5
* intention to treat -analyysin tulos (keskeyttäneet mukana)
** vain interventioon osallistuneet (n = 272) mukana tuloksissa

Kirjallisuutta

 1. Buckland G, Bach A, Serra-Majem L. Obesity and the Mediterranean diet: a systematic review of observational and intervention studies. Obes Rev 2008;9:582-93 «PMID: 18547378»PubMed
 2. McManus K, Antinoro L, Sacks F. A randomized controlled trial of a moderate-fat, low-energy diet compared with a low fat, low-energy diet for weight loss in overweight adults. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1503-11 «PMID: 11673773»PubMed
 3. Esposito K, Pontillo A, Di Palo C ym. Effect of weight loss and lifestyle changes on vascular inflammatory markers in obese women: a randomized trial. JAMA 2003;289:1799-804 «PMID: 12684358»PubMed
 4. Esposito K, Marfella R, Ciotola M ym. Effect of a mediterranean-style diet on endothelial dysfunction and markers of vascular inflammation in the metabolic syndrome: a randomized trial. JAMA 2004;292:1440-6 «PMID: 15383514»PubMed
 5. Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y ym. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359:229-41 «PMID: 18635428»PubMed
 6. Esposito K, Maiorino MI, Ceriello A ym. Prevention and control of type 2 diabetes by Mediterranean diet: a systematic review. Diabetes Res Clin Pract 2010;89:97-102 «PMID: 20546959»PubMed
 7. Kastorini CM, Milionis HJ, Goudevenos JA ym. Mediterranean diet and coronary heart disease: is obesity a link? - A systematic review. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010;20:536-51 «PMID: 20708148»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko