Tulosta

Biopalautehoito lasten migreenin ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
27.4.2010
Tarja Pölkki ja Liisa Metsähonkala

Näytön aste: D

Lämpöbiopalautehoito yhdistettynä stressinhallintaharjoituksiin ja rentoutushoitoon saattaa ehkäistä lasten migreenikohtauksia, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Yhdysvalloissa tehtyyn satunnaistettuun avoimeen tutkimukseen osallistui 30 migreenin tai vaskulaarisen päänsäryn diagnoosin saanutta 7–18-vuotiasta lasta (tyttöjä 13, poikia 17, keski-ikä 12 vuotta) «Labbé EE. Treatment of childhood migraine with autogenic training and skin temperature biofeedback: a component analysis. Headache 1995;35:10-3 »1. Tämän diagnoosin perusteella tutkimukseen rekrytoitiin alussa 46 lasta, joista lopulta 30 osallistui. Lapset satunnaistettiin kolmeen ryhmään, jotka saivat lämpöbiopalautehoitoa yhdistettynä autogeeniseen rentoutukseen (n = 10), pelkkää autogeenista rentoutusta (n = 10) tai tavanomaista hoitoa (n = 10, kontrolliryhmä odotusjonossa). Hoitoryhmät sisälsivät kymmenen rentoutusharjoitusta seitsemän viikon aikana (kestoltaan 45 minuuttia/kerta). Harjoitusten aikana lapsille annettiin ohjeita siitä, kuinka rentoutua ja kuinka mielikuvien avulla pystyi saamaan kädet lämpimiksi. Seuranta-ajat olivat 1 ja 6 kuukautta. Kuuden kuukauden seurannan jälkeen 8 lasta biopalauteryhmästä ja 5 lasta pelkästä rentoutusryhmästä oli oireettomia (vs. kontrolliryhmä 0 lasta).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehtyyn toiseen satunnaistettuun avoimeen tutkimukseen osallistui 36 migreenidiagnoosin (IHS) saanutta 7–17-vuotiasta lasta (keski-ikä 12.8 vuotta, 24 tyttöä, 12 poikaa) «Scharff L, Marcus DA, Masek BJ. A controlled study of minimal-contact thermal biofeedback treatment in children with migraine. J Pediatr Psychol 2002;27:109-19 »2. Heidät satunnaistettiin lämpöbiopalauteryhmään (n = 13), kylmäbiopalauteryhmään (attention group, n = 11) ja odotuslistalla olevaan ryhmään (n = 12). Ennen hoitojen aloittamista kaksi osallistujaa jäi pois tutkimuksesta (yksi kylmäbiopalauteryhmästä, yksi odotuslistalta). Lämpöbiopalauteryhmälle annettiin neljä yhden tunnin mittaista sessiota, jotka sisälsivät erilaisia stressinhallinta-, rentoutus- ja lämpöbiopalauteharjoituksia. Kylmäbiopalauteryhmä kävi läpi myös neljä yhden tunnin mittaista sessiota, ja ne sisälsivät lähinnä kylmien paikkojen ajattelua, ja yleistä keskustelua lapsen tuntemuksista ilman tutkijan antamia neuvoja stressinhallinnasta tai kivusta selviytymisestä. Molempiin ryhmiin kuuluvat lapset jatkoivat harjoituksia myös kotona apunaan biopalautemonitori. Seuranta-ajat olivat 3 ja 6 kuukautta. Arvioinnissa käytettiin päänsäryn indeksiä (Headache Index = HI), joka laskettiin lasten päiväkirjamerkintöjen perusteella migreenin voimakkuudesta (prosentuaalinen vähennys ennen hoitoa ja sen jälkeen). Kliinisesti merkittävänä tuloksena pidettiin vähennystä, joka oli > 50 % HI:sta. Tämän saavutti 2 viikkoa hoidon jälkeen 53.8 % lämpöbiopalauteryhmästä, 10 % kylmäbiopalauteryhmästä ja 0 % odotuslistalla olevista lapsista. Kolmen kuukauden kuluttua vastaavat luvut olivat 72.2 % lämpöbiopalauteryhmässä ja 33.3 % kylmäbiopalauteryhmässä ja kuuden kuukauden jälkeen vastaavat luvut olivat 100 % ja 62.5 % (odotuslistalla olevia lapsia ei enää seurattu näinä ajankohtina).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Artikkeli Labbe EE «Labbé EE. Treatment of childhood migraine with autogenic training and skin temperature biofeedback: a component analysis. Headache 1995;35:10-3 »1: Tutkimuksesta jäi pois 16 lasta, syytä poisjääntiin ei kuvata. Lisäksi otoskokoa ei laskettu etukäteen tutkimuksessa eikä luottamusvälejä ilmoiteta.

Artikkeli Sharff L ym. «Scharff L, Marcus DA, Masek BJ. A controlled study of minimal-contact thermal biofeedback treatment in children with migraine. J Pediatr Psychol 2002;27:109-19 »2: Ryhmien koot olivat pieniä. Otoskokoa ei oltu määritetty etukäteen eikä luottamisvälejä laskettu. Pelkän lämpöbiopalautehoidon vaikutusta ei voida arvioida, koska tämän ryhmän hoitoon kuului myös stressinhallintakeinojen harjoituksia.

Kirjallisuutta

  1. Labbé EE. Treatment of childhood migraine with autogenic training and skin temperature biofeedback: a component analysis. Headache 1995;35:10-3 «PMID: 7868327»PubMed
  2. Scharff L, Marcus DA, Masek BJ. A controlled study of minimal-contact thermal biofeedback treatment in children with migraine. J Pediatr Psychol 2002;27:109-19 «PMID: 11821495»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko