Tulosta

Eletriptaani nuorten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: C

Eletriptaanivaste ei näytä eroavan lumevasteesta nuorten migreenikohtausten hoidossa.

Yhdysvaltalaisessa rinnakkaisryhmätutkimuksessa «Winner P, Linder SL, Lipton RB ym. Eletriptan for the acute treatment of migraine in adolescents: results of a double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2007;47:511-8 »1 348 iältään 12–17-vuotiasta nuorta satunnaistettiin saamaan joko eletriptaania tai lumetta tabletteina yhden migreenikohtauksen hoidoksi. 274 heistä otti tutkimuslääkkeen. 267 nuoren hoidon tehon tulokset arvioitiin (n = 138 eletriptaani 40 mg; n = 129 lume). Ensisijaisena vastemuuttujana oli kivun väheneminen kovasta tai kohtalaisesta vähäiseksi tai kokonaan 2 tunnissa. Hoitojen tehossa ei havaittu merkittävää eroa 2 tunnin vasteessa (eletriptaani 57 % vs lume 57 %). Migreenikohtauksen helpottumiseen viittaavia merkittäviä muutoksia muissakaan vastemuuttujissa ei havaittu 1 ja 2 tuntia annoksen jälkeen. Vuorokauden kuluttua päänsärky oli lievittynyt 52 %:lla eletriptaania saaneista ja 39 %:lla lumehoidetuista (p = 0,04). 24 tunnin kuluttua oireettomia oli 22 % eletriptaanilla ja 10 % lumeella hoidetuista (p = 0,013). Vakavia haittavaikutuksia ei havaittu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Winner P, Linder SL, Lipton RB ym. Eletriptan for the acute treatment of migraine in adolescents: results of a double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2007;47:511-8 »1: Voiman tai otoskoon laskemista ei kerrota. Korkea lumevaste. Päävastemuuttujassa ei havaittu toivottua eroa lumeeseen.

Kirjallisuutta

  1. Winner P, Linder SL, Lipton RB ym. Eletriptan for the acute treatment of migraine in adolescents: results of a double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2007;47:511-8 «PMID: 17445100»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko