Tulosta

Tsolmitriptaaninenäsuihke lasten migreenin kohtaushoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: C

Tsolmitriptaaninenäsuihke lienee tehokas lasten migreenin kohtaushoidossa.

Tsolmitriptaaninenäsuihkeen tehoa migreenikohtausten hoidossa selvitettiin laajassa yhdysvaltalaisessa lumekontrolloidussa vaihtovuoroisessa monikeskustutkimuksessa, johon rekrytoitiin 248 12–17-vuotiasta lasta «Lewis DW, Winner P, Hershey AD ym. Efficacy of zolmitriptan nasal spray in adolescent migraine. Pediatrics 2007;120:390-6 »1. Ennen kumpaakin kohtausta annettiin lumenenäsuihketta, ja mikäli sille tuli vaste 15 minuutissa, lapsi suljettiin pois tutkimuksesta. Varsinaiseen tutkimukseen osallistui 171 lasta, jotka saivat ainakin yhden migreenikohtauksen. 148 migreenikohtausta hoidettiin tsolmitriptaaninenäsuihkeella ja 127 lumenenäsuihkeella. Ensisijaisena vastemuuttujana oli kivun lieveneminen tunnin aikana neliluokkaisella asteikolla kovasta tai kohtalaisesta vähäiseen tai kokonaan. Se saavutettiin tsolmitriptaanilla 58,1 %:ssa kohtauksista ja lumeella 43,3 %:ssa (OR 1,827, 95 % luottamusväli 1,137–2,936, p < 0,05). Vastaavat arvot 15 minuutin kohdalla olivat 37,2 % ja 22,8 % (OR 2,020, 95 % luottamusväli 1,162–3,510, p < 0,05); 30 minuutin kohdalla 43,2 % ja 27,6 %. Oireettomiksi tuli tunnissa 27,7 % ja 10,2 % (p < 0,01) ja kahdessa tunnissa 39,2 % ja 18,9 % (p < 0,01). Yleisin haittavaikutus oli paha maku (tsolmitriptaanilla 6,5 % vs lumeella 2,7 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Lewis DW, Winner P, Hershey AD ym. Efficacy of zolmitriptan nasal spray in adolescent migraine. Pediatrics 2007;120:390-6 »1: Voima oli laskettu. Kerroinsuhde ja luottamusvälit oli ilmoitettu.

Tsolmitriptaani nenäsuihkeena näyttää tehokkaammalta ja nopeavaikutteisemmalta kuin tabletteina.

Kirjallisuutta

  1. Lewis DW, Winner P, Hershey AD ym. Efficacy of zolmitriptan nasal spray in adolescent migraine. Pediatrics 2007;120:390-6 «PMID: 17671066»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko