Tulosta

Magnesiumoksidi lasten migreenin ehkäisyhoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Heikki Rantala

Näytön aste: C

Magnesiumoksidi ei näytä vähentävän migreenikohtauksia 3–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Yhdysvaltalaisessa, yhden vakuutusyhtiön hyväksymässä sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa «Wang F, Van Den Eeden SK, Ackerson LM ym. Oral magnesium oxide prophylaxis of frequent migrainous headache in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2003;43:601-10 »1192:sta migreenipotilaasta (ikä 3–17 vuotta) 118 suostui tutkimukseen, jossa heidät satunnaistettiin saamaan joko MgO:ta (9 mg/kg/vrk) tai lumetta 16 viikon ajan, jota edelsi 4 viikon seulontavaihe. Satunnaistaminen tehtiin tietokonepohjaisen satunnaistamisohjelman avulla. Tutkimuksen tehoa mitattiin päänsärkypäivien lukumäärän muutoksella 2 viikon välein, mikä ilmoitettiin keskiarvoprosentteina (SD). Tulokset ilmoitettiin ainoastaan p-arvoina sekä käyrästöllä kohtausmäärän prosenttiosuuden muutoksena ajan funktiona. MgO:ta saaneilla päänsärkypäivien sanottiin vähentyneen tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,0037) hoitoryhmässä alkutilanteen ja lopputilanteen välillä, mutta ei lumeryhmässä (p = 0,086), mutta ajan funktiona käyrästöllä ei ollut tilastollista eroa hoitoryhmien välillä. Luottamusvälejä ei laskettu. MgO-ryhmässä ripulia oli merkitsevästi enemmän 11/58 vs 4/60, p = 0,04. Muita eroja haittavaikutuksissa ei esiintynyt.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Wang F, Van Den Eeden SK, Ackerson LM ym. Oral magnesium oxide prophylaxis of frequent migrainous headache in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2003;43:601-10 »1: Tuloksissa ilmoitettu ainoastaan p-arvot. Tutkimus tehty yhden vakuutusyhtiön hyväksymässä sairaalassa, mikä saattaa vääristää potilasvalintaa.

Kirjallisuutta

  1. Wang F, Van Den Eeden SK, Ackerson LM ym. Oral magnesium oxide prophylaxis of frequent migrainous headache in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2003;43:601-10 «PMID: 12786918»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko