Tulosta

Levetirasetaami lasten migreenin ehkäisyhoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Heikki Rantala

Näytön aste: D

Levetirasetaami saattaa vähentää migreenikohtauksia 6–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Yhdysvaltalaisessa avoimessa tutkimuksessa «Pakalnis A, Kring D, Meier L. Levetiracetam prophylaxis in pediatric migraine--an open-label study. Headache 2007;47:427-30 »1 20 migreenipotilaalle (ikä 6–17 vuotta) aloitettiin levetirasetaami. Näistä 2/20 ei saatu seurantatietoja. Lähtötilanne selvitettiin retrospektiivisesti 3 kuukauden ajalta ja ne, joilla oli vähintään 4–8 migreenikohtausta kuukaudessa, otettiin mukaan. Hoito aloitettiin annoksella 10 mg x 2/vrk. Jos kohtaukset olivat kuukauden kuluttua vähentyneet vähintään 50 %:lla, hoitoa jatkettiin vielä kuukausi. Jos hoitovastetta ei ollut tullut kuukauden hoidon jälkeen, levetirasetaamiannos nostettiin 20 mg x 2/vrk, ja tällä annoksella jatkettiin kuukausi. Migreenikohtauksia oli ennen hoitoa muistinvaraisesti saadun tiedon mukaan keskimäärin 6/kk ja hoidon viimeisenä kuukauden aikana keskimäärin 2,0 (SD 1,9)/kk (p < 0,001). Päänsärkyjen tiheyttä ja vaikeusastetta arvioitiin PedMIDAS-arviointimenetelmällä, jonka arvot laskivat 45,6:sta 12,1 (SD 6,8) (p < 0,001). Luottamusvälejä ei oltu laskettu, eikä myöskään lähtötilanteen SD:tä annettu. Kahdella potilaalla tuli käytösongelmia, mutta jatkoivat lääkitystä. Muita haittavaikutuksia ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Pakalnis A, Kring D, Meier L. Levetiracetam prophylaxis in pediatric migraine--an open-label study. Headache 2007;47:427-30 »1: Avoin tutkimus pienellä potilasmäärällä. Lähtötiedot, joihin verrattiin, kerätty taannehtivasti.

Kirjallisuutta

  1. Pakalnis A, Kring D, Meier L. Levetiracetam prophylaxis in pediatric migraine--an open-label study. Headache 2007;47:427-30 «PMID: 17371359»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko