Tulosta

Flunaritsiini lasten migreenin ehkäisyhoidossa

Näytönastekatsaukset
10.9.2015
Heikki Rantala

Näytön aste: D

Flunaritsiini saattaa vähentää migreenikohtauksia lapsilla, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Italialaisessa tutkimuksessa «Boccia G, Del Giudice E, Crisanti AF ym. Functional gastrointestinal disorders in migrainous children: efficacy of flunarizine. Cephalalgia 2006;26:1214-9 »1selviteltiin 50 migreenipotilaan (ikä 8,63, SD 2,8 vuotta) vatsaoireita. Tutkittavista 10:lle aloitettiin flunaritsiini (tabletti 5 mg/vrk) 2 kuukauden ajaksi. Migreenikohtauksia oli ennen hoitoa keskimäärin 7,1/kk (SD 4,87), ensimmäisen kuukauden aikana 1,71/kk (SD 1,6) ja toisen kuukauden aikana 1,5/kk (SD 1,87) (p < 0,001). Luottamusvälejä ei laskettu. Haittavaikutuksia ei esiintynyt.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Päänsärky (lapset) 1

Kommentit

«Boccia G, Del Giudice E, Crisanti AF ym. Functional gastrointestinal disorders in migrainous children: efficacy of flunarizine. Cephalalgia 2006;26:1214-9 »1: Avoin tutkimus pienellä potilasmäärällä. Lähtöasetelma oli selvittää vatsavaivojen vähenemää, ja sekä vatsakivut että oksentelut vähenivät.

Kirjallisuutta

  1. Boccia G, Del Giudice E, Crisanti AF ym. Functional gastrointestinal disorders in migrainous children: efficacy of flunarizine. Cephalalgia 2006;26:1214-9 «PMID: 16961789»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Päänsärky (lapset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko