Tulosta

Atsitromysiini vs. doksisykliini klamydian hoidossa

Näytönastekatsaukset
16.3.2010
Eija Hiltunen-Back

Näytön aste: A

Atsitromysiini on yhtä tehokas ja yhtä hyvin siedetty kuin doksisykliini klamydian hoidossa.

Meta-analyysi «Lau CY, Qureshi AK. Azithromycin versus doxycycline for genital chlamydial infections: a meta-analysis of randomized clinical trials. Sex Transm Dis 2002;29:497-502 »1 atsitromysiinin ja doksisykliinin tehosta klamydian hoidossa. Evaluoitiin lääkkeiden tehoa ja siedettävyyttä. Vuosilta 1975–2001 englanninkieliset julkaisut käyttäen lähteinä Medline, Pre-Medline, HealthStar, Journals at Ovid Full text, Evidence Based Medicine (EBM) Reviews, Cochrane Database of systematic Reviews, Database of Abstracts and Reviews of effectiveness. Inkluusiokriteerit: randomisoitu tutkimusasetelma, doksisykliini 100 mg x 2 yhteensä 7 vuorokauden ajan ja atsitromysiini 1g klamydia uretriitin /servisiitin hoidossa, yli 15-vuotiailla miehet ja ei-gravidit naiset, hoidon jälkeinen mikrobiologinen paraneminen evaluoitu (= neg Ag, -viljely, -PCR-tulos).

Tulokset: 12 julkaisua, 1 543 (726 miestä ja 817 naista) potilaasta tieto mikrobiologisesta paranemisesta ja 2 171 potilaasta (9 tutkimusta) mahdollisista haittavaikutuksista. Hoidetuista parani atsitromysiinilla 97 % (853/884) ja doksisykliinilla 98 %(645/659). Haittavaikutuksia 25 % (atsitromysiini) ja 23 % (doksisykliini).

Tulokset yhdistämällä ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa mikrobiologiselle paranemiselle (riskiero 0.01, 95 % CI -0.01–0.02) ja haitoille (riskiero 0.01, 95 % CI -0.02–0.04) välillä. Yleisimpiä (87.3 %) haittavaikutuksia olivat GI- haittavaikutukset kuten ripuli, kipu, pahoinvointi, oksentelu. Beggin tai Eggerin testeissä ei viitettä julkaisuharhasta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Sukupuolitaudit 1

Kirjallisuutta

  1. Lau CY, Qureshi AK. Azithromycin versus doxycycline for genital chlamydial infections: a meta-analysis of randomized clinical trials. Sex Transm Dis 2002;29:497-502 «PMID: 12218839»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sukupuolitaudit
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko