Tulosta

Sairaalloinen ylipainoisuus ja laskimohypertensio

Näytönastekatsaukset
22.11.2009
Mikko Tuuliranta

Näytön aste: C

Merkittävä sairaalloinen ylipainoisuus (BMI > 50) saattaa johtaa alaraajojen laskimohypertensioon ja sen komplikaatioihin jopa ilman varsinaista laskimovikaa.

Padbergin tutkimusryhmä «Padberg F Jr, Cerveira JJ, Lal BK ym. Does severe venous insufficiency have a different etiology in the morbidly obese? Is it venous? J Vasc Surg 2003;37:79-85 »1 New Jerseystä haki sairaalansa potilasrekisteritiedostosta vuosilta 1998–2002 ne potilaat, joiden painoindeksi oli yli 40 ja joilla oli diagnosoitu komplisoitunut (C4–6) laskimovajaatoiminta. Pois suljettiin ne, joilla nilkka-olkavarsipaineiden suhde oli alle 0.75. Löytyi 20 miespotilasta, joilla kaikilla lukuun ottamatta yhtä potilasta tauti oli molemminpuolinen. Kaikille tehtiin kaksoiskaikututkimus (39 jalkaa): 24 jalasta ei löytynyt laskimosairautta, 15 jalasta löytyi sieltä täältä segmentaarista takaisinvirtausta, useimmiten yksittäisenä. Keskimääräinen painoindeksi oli 52, ja paino 164 kg. Nouseva CEAP-luokka korreloi nousevaan painoindeksiin: C4: BMI 47, C5: BMI 52 ja C6: BMI 56 (p < 0.01). Tämän potilasryhmän haavat paranivat huonommin ja uusiutuivat nopeammin ja useammin kuin niiden, joilla oli laskimohaava ilman paino-ongelmia. Syyksi Padberg arvioi kohonneesta vatsaontelopaineesta johtuvaa laskimopaluun häiriötä, johon saattaa liittyä myös lymfakierron häiriö, sillä imutiethän päättyvät laskimoihin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sugermanin työryhmä «Sugerman HJ, Sugerman EL, Wolfe L ym. Risks and benefits of gastric bypass in morbidly obese patients with severe venous stasis disease. Ann Surg 2001;234:41-6 »2 Virginian Richmondista analysoi retrospektiivisesti 1 976:n potilaan joukon, jolle oli tehty mahalaukun ohitusleikkaus (gastric bypass) sairaalloisen lihavuuden takia vuosina 1981–99. Joukosta löytyi 64 potilasta, joilla oli diagnosoitu C4–6 tason laskimovajaatoiminta siten, että 37:llä oli haava (C5–6). Heidän painoindeksinsä oli merkitsevästi (p < 0.001) suurempi (BMI 61 ± 12, paino 179 ± 39 kg) kuin niiden, joilla ei ollut komplisoitunutta laskimosairautta (BMI 51 ± 10, paino 142 ± 30 kg), ja heillä oli myös merkitsevästi enemmän ylipainoisuuteen liittyviä muita sairauksia (hypoventilaatio, uniapnea, hypertonia, tyypin 2 diabetes ja naisilla virtsanpidätyskyvyttömyys). Kahdella oli myös niin sanottu ”pseudotumor cerebri-syndrooma” kallon sisäisen paineen ollessa yli 200 cm H2O. Sugerman käyttää tästä merkittävästä sairaalloisesta lihavuudesta termiä ”superobesiteetti”. Valtaosalla ”superobeeseista” oli keskivartalolihavuus. Kahdeksalta oli preoperatiivisesti diagnosoitu ultraäänellä syvä laskimotukos, mutta esimerkiksi mahdollisten suonikohjujen olemassaolosta ei ollut mainintaa. Leikkaukseen liittyvä kuolleisuus oli ”superobeeseilla” 10-kertainen verrattuna vähemmän lihavien ryhmään (8 % vs 0.8 %). Noin neljän vuoden seurannassa 59 elossa olevan potilaan paino laski keskimäärin 62 kg ja kaikkien muiden – lukuun ottamatta kolmea potilasta – haavat olivat parantuneet.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Benignin työryhmän «Benigni JP, Uhl JF, Rastel D. Efficacité de la perte de poids dans l´évolution de l´insuffisance veineuse chronique après chirurgie bariatrique chez les patients obèses. (Laihdutusleikkauksen vaikutus»3 (Pariisi) vuonna 2004–2006 tekemään tutkimukseen kuului 758 potilasta, joille oli suunniteltu laihdutusleikkausta. Kaikki kävivät angiologisessa konsultaatiossa ja 57:llä (7.6 %) todettiin tason C3–5 laskimovajaatoimintaan viittaavia löydöksiä. Heistä 35 leikattiin (gastroplastia, by-pass) ja kaikki jälkitarkastettiin keskimäärin 16 kuukauden kuluttua. Keskimääräinen preoperatiivinen painoindeksi oli 47.7 ± 9 ja postoperatiivinen 31.3 ± 10, keskimääräinen painonpudotus 32 kg. Leikkauksen jälkeisessä kaikututkimuksessa 36 %:lla todettiin laskimorefluksia (preoperatiivisesta prosentista ei mainintaa). Laskimohypertension aiheuttamat kudosmuutokset korjaantuivat merkitsevästi (t-test of student) niillä, joiden paino putosi vähintään 35 kg, mutta jos painon pudotus oli vain muutamia kiloja, tilanne jalkojen suhteen ei korjaantunut (p < 0.0006).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Padberg F Jr, Cerveira JJ, Lal BK ym. Does severe venous insufficiency have a different etiology in the morbidly obese? Is it venous? J Vasc Surg 2003;37:79-85 «PMID: 12514581»PubMed
  2. Sugerman HJ, Sugerman EL, Wolfe L ym. Risks and benefits of gastric bypass in morbidly obese patients with severe venous stasis disease. Ann Surg 2001;234:41-6 «PMID: 11460821»PubMed
  3. Benigni JP, Uhl JF, Rastel D. Efficacité de la perte de poids dans l´évolution de l´insuffisance veineuse chronique après chirurgie bariatrique chez les patients obèses. (Laihdutusleikkauksen vaikutus kroonisen laskimovajaatoiminnan evoluutioon) La phlébologie et les pathologies associées. Conférence de la Société Francaise de Phlébologie, Paris 22-24.11.2007 (kongressikirja, s.68-9)
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko