Tulosta

ACE:n estäjien käyttö sepelvaltimotautipotilaiden hypertension

Näytönastekatsaukset
1.7.2014
Seppo Lehto

Näytön aste: A

ACE:n estäjät vähentävät sydäninfarkteja ja äkkikuolemia noin 20 % potilailla, joilla on valtimoja ahtauttava sairaus tai diabetes ja joku muu sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijä.

Vuonna 2006 julkaistiin meta-analyysi «Al-Mallah MH, Tleyjeh IM, Abdel-Latif AA ym. Angiotensin-converting enzyme inhibitors in coronary artery disease and preserved left ventricular systolic function: a systematic review and meta-analysis»1 seitsemästä tutkimuksesta, joihin oli otettu mukaan sepelvaltimotautipotilaita, joiden sydämen vasemman kammion toimintakyky oli säilynyt.

ACE:n estäjiä käyttäneillä sydän- ja verisuonitautien aiheuttama kuolleisuus väheni 17 % (suhteellinen riski RR 0,83, 95 % luottamusväli 0,72–0,96, p = 0,01). Kokonaiskuolleisuus väheni 13 % (RR 0,87, 95 % luottamusväli 0,81–0,94, p = 0,0003) ja non-fataalien sydäninfarktien määrä 16 % (RR 0,84, 95 % luottamusväli 0,75–0,94, p = 0,003).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kohonnut verenpaine 1

Kirjallisuutta

  1. Al-Mallah MH, Tleyjeh IM, Abdel-Latif AA ym. Angiotensin-converting enzyme inhibitors in coronary artery disease and preserved left ventricular systolic function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Coll Cardiol 2006;47:1576-83 «PMID: 16630993»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kohonnut verenpaine
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko