Tulosta

Punktioreitin valinta sydämen tahdistimen laitossa

Näytönastekatsaukset
2.12.2009
Sami Pakarinen ja Juhani Koistinen

Näytön aste: C

Tahdistinjohtojen sisäänvienti solislaskimopunktiolla saattaa lisätä komplikaatioiden ja johtojen vaurioitumisen esiintyvyyttä sekä varhaisessa että myöhäisessä vaiheessa rintaontelon ulkopuolisiin tekniikoihin verrattaessa.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Kron J. Clinical significance of device-related complications in clinical trials and implications for future trials: insights from the Antiarrhytmics Versus Implantable Defibrillators (AVID) trial. Ca»1, jossa verrattiin antiarytmista lääkehoitoa implantoitavaan defibrillaattorihoitoon, todettiin solislaskimoteitse implantoiduilla potilailla komplikaatioita 14 %:lla (46/339). Vastaava luku oli vena cephalica -teitse 4 % (6/135), p = 0.005. Elektrodivaurio todettiin 16 tapauksessa, näistä 14 oli johdettu solislaskimoteitse. Kaikki elektrodin dislokaatiot (7) tapahtuivat solislaskimoryhmässä. Ilmarinta todettiin 6 potilaalla, näistä 5 oli johdettu solislaskimoteitse.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Taiwanissa tehdyssä tutkimuksessa «Chang HM, Hsieh CB, Hsieh HF ym. An alternative technique for totally implantable central venous access devices. A retrospective study of 1311 cases. Eur J Surg Oncol 2006;32:90-3 »2 verrattiin vena cephalica -tekniikkaa solislaskimopuntioon implantoitaessa potilaille sentraalinen laskimokanyyli kemoterapiaa silmälläpitäen. Vena cephalicaa käytettiin 533 (ryhmä A) ja solislaskimoa 598 potilaalla (ryhmä B). Ryhmässä B komplikaatioita esiintyi 10.5 %:lla (63/598) ja ryhmä A:ssa 2.1 %:lla (11/533), p < 0001. Pneumothorax kehittyi 20, hemothorax 4 ja erheellinen valtimopunktio 20:lle potilaalle ryhmässä B, kun taas ryhmässä A näitä komplikaatioita ei tavattu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa «Gallik DM, Ben-Zur UM, Gross JN ym. Lead fracture in cephalic versus subclavian approach with transvenous implantable cardioverter defibrillator systems. Pacing Clin Electrophysiol 1996;19:1089-94 »3 analysoitiin 757 defibrillaatori-implantaatiota ja potilaiden seurantaa. 7 potilaalla todettiin elektrodivaurio, mistä seurasi epätarkoituksenmukaista defibrillointia (1 potilas), tahdistuksen pettäminen (3 potilasta), tahdistuksen pettäminen ja epätarkoituksenmukaista defibrillointia (1 potilas) ja kohonnut tahdistuskynnys (2 potilasta). Kaikille näille potilaille elektrodit oli johdettu solislaskimoteitse.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pohjoisamerikkalaisessa tutkimuksessa «Jacobs DM, Fink AS, Miller RP ym. Anatomical and morphological evaluation of pacemaker lead compression. Pacing Clin Electrophysiol 1993;16:434-44 »4 katsottiin 49:n subclaviareittiä laitetun ja murtuneen tahdistinjohdon kompression aste mitattuna ruumiinavauksen yhteydessä. Jos johto oli laitettu mediaalisesti, oli kompressiovoima 126 mmHg ja jos lateraalisesti, 63 mmHg. Subclaviareittiä laitettuna kompressiovoima on merkittävästi suurempi kuin kephalikalaskimoa reittinä käytettäessä (38 mmHg; P < 0.01).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Italialaisessa tutkimuksessa «Neri R, Cesario AS, Baragli D ym. Permanent pacing lead insertion through the cephalic vein using an hydrophilic guidewire. Pacing Clin Electrophysiol 2003;26:2313-4 »5 peräkkäiselle tahdistinhoitoon tulevalle115 potilaalle pyrittiin käyttämään kefalikalaskimoreittiä ensisijaisena tahdistinjohtoreittinä. Laskimon preparoinnin ja venotomian jälkeen johto vietiin sydämeen joko suoraan tai teflonpäällysteisen ohjainvaijerin ja sisäänviejän avulla. Näin tehtynä kefalikalaskimoreitti oli 90 %:lla potilaista menestyksekäs.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sveitsiläisessä tutkimuksessa «Burri H, Sunthorn H, Dorsaz PA ym. Prospective study of axillary vein puncture with or without contrast venography for pacemaker and defibrillator lead implantation. Pacing Clin Electrophysiol 2005;28»6 peräkkäiselle tahdistinhoitoon tulevalle 232 potilaalle pyrittiin käyttämään rintakehän ulkopuolelta tapahtuvaa aksillaaripunktioita ensisijaisena tahdistinjohtoreittinä joka läpivalaisu maamerkkejä (ryhmä B; n = 90) tai varjoainekuvausta hyväksikäyttäen (ryhmä A; n = 142). Ryhmässä B punktio onnistui 61 %:lla ja ryhmässä A 95 %:lla (P ≤ 0.001). Kun ryhmälle B käytettiin tämän jälkeen varjoainekuvausta punktion ohjaukseen onnistuttiin punktoimaan jäljelle jääneistä 35 potilaasta 34. Näin ollen kaikista potilaista aksillaarilaskimon punktio onnistui 97 %:lle. Kahdella potilaalla todettiin punktiokomplikaationa pneumothoraxlöydös.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Tahdistinhoito 1

Kirjallisuutta

 1. Kron J. Clinical significance of device-related complications in clinical trials and implications for future trials: insights from the Antiarrhytmics Versus Implantable Defibrillators (AVID) trial. Card Electrophysiol Rev 2003;7:473-8 «PMID: 15071278»PubMed
 2. Chang HM, Hsieh CB, Hsieh HF ym. An alternative technique for totally implantable central venous access devices. A retrospective study of 1311 cases. Eur J Surg Oncol 2006;32:90-3 «PMID: 16289481»PubMed
 3. Gallik DM, Ben-Zur UM, Gross JN ym. Lead fracture in cephalic versus subclavian approach with transvenous implantable cardioverter defibrillator systems. Pacing Clin Electrophysiol 1996;19:1089-94 «PMID: 8823837»PubMed
 4. Jacobs DM, Fink AS, Miller RP ym. Anatomical and morphological evaluation of pacemaker lead compression. Pacing Clin Electrophysiol 1993;16:434-44 «PMID: 7681195»PubMed
 5. Neri R, Cesario AS, Baragli D ym. Permanent pacing lead insertion through the cephalic vein using an hydrophilic guidewire. Pacing Clin Electrophysiol 2003;26:2313-4 «PMID: 14675018»PubMed
 6. Burri H, Sunthorn H, Dorsaz PA ym. Prospective study of axillary vein puncture with or without contrast venography for pacemaker and defibrillator lead implantation. Pacing Clin Electrophysiol 2005;28 Suppl 1:S280-3 «PMID: 15683516»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Tahdistinhoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko