Tulosta

Monitekijäinen intensiivinen hoito T2 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
25.9.2009
Eeva Ketola

Näytön aste: B

Monitekijäinen intensiivinen hoito seulotuilla tyyppi 2 diabeetikoilla perusterveydenhuollossa näyttää parantavan riskitekijätasoja vuoden seurannassa.

Hollantilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa perusterveydenhuollon tutkimuksessa oli mukana yhteensä 498 tyyppi 2 dm seulottua potilasta. Näistä 255 oli interventioryhmässä (37 toimipaikkaa) ja 243 kontrolliryhmässä (42 toimipaikkaa). Satunnaistaminen tapahtui toimipisteiden tasolla.

Interventioryhmässä tuoreen, seulonnassa havaitun T2DM-dg potilaat kävivät alkutarkastuksessa lääkärillä sekä seurannassa 3 kuukauden välein joko lääkärillä tai hoitajalla. Diabeteshoitajilla käyntejä oli vähintään 2, 4, 6, 8, ja 12 viikon kohdilla diagnoosista, tai kunnes hoitotavoitteet oli saavutettu. Vuoden kohdalla oli lääkärikäynti. Jos tavoitteita ei tänä aikana saavutettu, potilas lähetettiin tarvittaessa sisätautilääkärin konsultaatioon. Interventioryhmän lääkäreitä ja hoitajia muistutettiin hoitotavoitteista vähintään kerran vuoden sisällä.

Intensiivisen hoidon tavoitteet olivat: HbA1C taso alle 6.5 %, jos jäi yli 7 % peroraalisilla lääkkeillä, piti aloittaa insuliinihoito. Verenpainelääkitys piti aloittaa, jos RR >120/80, ACE-estäjät ensisijaislääkkeenä. Jos RR>135/85 piti lääkitystä lisätä.

Kontrolleilla oli tavanmukainen hoito, joka toteutettiin 1999 hoitosuosituksen mukaisesti. Se ei sisältänyt yksityiskohtaista elintapaneuvontaa.

Tulokset: Painoindeksi laski merkittävästi interventioryhmässä (nettomuutos -1.2 kg/m2, p < 0.001), systolinen verenpaine -14 mmHg, (p < 0.001), diastolinen verenpaine -5 mmHg,(p < 0.001), HbA1c 0.2 % (p=0.03), kokonaiskolesteroli -0.7 mmol/l (p < 0.001), LDL-kolesteroli-0.5 mmol/l (p < 0.001), Triglyseriditasoihin ja terveyteen liittyviin laatupainotteisiin elinvuosiin (HRQoL) ei saatu tilastollista eroa ryhmien välille.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Todennäköisesti lääkärit ja hoitajat myös kontrolliryhmissä sovelsivat jo tiukempia hoitokäytäntöjä, joten tulos voi olla kontrollien osalta parempi, kuin aiottu.

Samankaltainen tulos tuli amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa, jossa satunnaistettiin tehointerventioon / tavanomaiseen tuki - ja koulutustyyppiseen hoitomuotoon 5 145 T2DM potilasta. Osallistujat olivat 45–74-vuotiaita ja BMI oli lähtötilanteessa > 25kg/m2, HbA1c -taso < 11 % ja RR < 160/100 ja triglyseriditaso < 600 mg/dl (6.8 mmol/l).

Interventiossa oli sekä yksilöllisiä että ryhmätapaamisia ja se sisälsi 7 % painonpudotustavoitteen sekä ohjausta terveellisestä ravitsemuksesta (maksimissaan 30 % rasvoja ja vähintään 15 % proteiinia), ohjeet annoskoosta, tupakoinnin lopettamisesta sekä kotiliikuntaohjeet 175 min/viikko intensiteetiltään kohtalista liikuntaa. Ryhmiä nähtiin viikoittain 1–6 kk aikana, lisäksi 1 yksilöllinen käynti/kk. Ryhmiä ohjasivat ravitsemusterapeutit, psykologit ja liikunnan ammattilaiset. Kontrolleilla oli vain 1 opetustuokio ja kolme ryhmämuotoista ohjauskertaa vuoden aikana.

Vuoden aikana interventioryhmä pudotti painoaan 8.6+- 6.9 % lähtöpainosta vs 0.7+- 4.8 % kontrolleilla (p <0.0019. Kunto kohosi 20.9 vs 5.8 % interventioryhmässä (p<0.001). HbA1 C-taso laski 0.6 % (p < 0.001). Samoin systolinen, diastolinen verenpaine sekä triglyseridit (< 0.01)

Kirjallisuutta

  1. Janssen PG, Gorter KJ, Stolk RP ym. Randomised controlled trial of intensive multifactorial treatment for cardiovascular risk in patients with screen-detected type 2 diabetes: 1-year data from the ADDITION Netherlands study. Br J Gen Pract 2009;59:43-8 «PMID: 19105915»PubMed
  2. Look AHEAD Research Group, Pi-Sunyer X, Blackburn G ym. Reduction in weight and cardiovascular disease risk factors in individuals with type 2 diabetes: one-year results of the look AHEAD trial. Diabetes Care 2007;30:1374-83 «PMID: 17363746»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko