Tulosta

Käden voimankäyttö ja niskakipu yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin

Näytönastekatsaukset
9.9.2009
Eira Viikari-Juntura

Näytön aste: D

Käden voimankäyttö lisännee niskakivun ja siihen liittyvien kliinisten löydösten riskiä, mutta luotettava tieto puuttuu.

Systemoidussa niskakivun ja kliinisten löydösten riskitekijöitä selvittävässä katsauksessa «Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 »1 löytyi 15 poikkileikkaustutkimusta, 4 etenevää seurantatutkimusta ja 2 tapaus-verrokkitutkimusta. Tulosmuuttuja oli useimmissa tutkimuksissa niskakipu yhdistyneenä niskan alueen palpaatiokipuun. Tulosten tarkastelussa painotettiin tutkimuksia, joista saatiin objektiivisesti mitattua altistus-vaste-tietoa. Toistotyön vaikutuksia selvitettiin 14 tutkimuksessa, staattista työtä 12:ssa, niskaan etukumaraa asentoa 7:ssä, käden voimankäyttöä 5:ssä ja työhön liittyviä psykososiaalisia tekijöitä 7:ssä tutkimuksessa. 2 tutkimusta arvioitiin korkeatasoiseksi.

2 korkeatasoisessa tutkimuksessa todettiin annos-vastesuhde puristusvoiman osuudelle maksimaalisesta puristusvoimasta ja niskakivulle yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin. Kun analyysissä otettiin huomioon toistotyö, puristusvoima ei enää ollut merkitsevä selittäjä. Vastaava tulos on saatu myös toisesta tutkimuksesta, jossa oli mitattu sekä toistuvuutta että puristusvoimaa. Muistakaan tutkimuksista ei löydy vakuuttavaa tukea sille, että käden puristusvoiman käyttö yksinään olisi riskitekijä.

Johtopäätöksissä korostetaan myös, että niskakipuun ja kliinisiin löydöksiin − tässä tapauksessa useimmiten palpaatioarkuuteen − perustuvan diagnostisen kokonaisuuden validiteetti, kliininen kulku ja merkitys toimintakyvyn kannalta ovat puutteellisesti tunnettuja.

Kirjallisuutta

  1. Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 «PMID: 17572827»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko