Tulosta

Niskan pitkäkestoinen etukumara asento ja niskakipu yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin

Näytönastekatsaukset
9.9.2009
Eira Viikari-Juntura

Näytön aste: C

Niskan pitkäkestoinen etukumara asento lisännee niskakivun ja siihen liittyvien kliinisten löydösten riskiä.

Systemoidussa niskakivun ja kliinisten löydösten riskitekijöitä selvittävässä katsauksessa löytyi 15 poikkileikkaustutkimusta, 4 etenevää seurantatutkimusta ja 2 tapaus-verrokkitutkimusta. Tulosmuuttuja oli useimmissa tutkimuksissa niskakipu yhdistyneenä niskan alueen palpaatiokipuun. Tulosten tarkastelussa painotettiin tutkimuksia, joista saatiin objektiivisesti mitattua altistus-vaste-tietoa. Toistotyön vaikutuksia selvitettiin 14 tutkimuksessa, staattista työtä 12:ssa, niskaan etukumaraa asentoa 7:ssä, käden voimankäyttöä 5:ssä ja työhön liittyviä psykososiaalisia tekijöitä 7:ssä tutkimuksessa. Kaksi tutkimusta arvioitiin korkeatasoisiksi.

Molemmissa korkeatasoisissa tutkimuksissa yli 20 asteen niskan etukumaran asennon suhteellisella osuudella työsyklistä ja niskakivulla yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin oli yhteys, riskisuhteiden ollessa 1.7–2.6-kertaisia korkeimman kuormituksen ryhmälle «Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 »1. Havainnointiin perustuvalle niskan etukumaralle asennolle saatiin yhteys myös kahdessa muussa tutkimuksessa, ja kolmessa tutkimuksessa niskan pitkäkestoisten asentojen esiintyminen oli todennäköistä ammattinimikkeen perusteella. Niskan pitkäkestoisten etukumarien asentojen merkitystä koskevien johtopäätösten tekoa vaikeuttaa se, että etukumarat asennot ja yläraajojen toistotyö esiintyivät useimmiten samanaikaisesti. Edellä mainituissa kahdessa korkeatasoisessa tutkimuksessa pelkän niskan etukumaran asennon riskisuhteet olivat 1.4–1.6, joten ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Näillä perusteilla niskan pitkäkestoisen etukumaran asennon ja niskakipujen välisestä yhteydestä yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin on niukasti näyttöä.

Johtopäätöksissä korostetaan myös, että niskakipuun ja kliinisiin löydöksiin − tässä tapauksessa useimmiten palpaatioarkuuteen − perustuvan diagnostisen kokonaisuuden validiteetti, kliininen kulku ja merkitys toimintakyvyn kannalta ovat puutteellisesti tunnettuja.

Kirjallisuutta

  1. Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 «PMID: 17572827»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko