Tulosta

Toistotyö ja niskakipu yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin

Näytönastekatsaukset
9.9.2009
Eira Viikari-Juntura

Näytön aste: B

Toistotyö ilmeisesti lisää niskakivun ja siihen liittyvien kliinisten löydösten riskiä.

Systemoidussa niskakivun ja kliinisten löydösten riskitekijöitä selvittävässä katsauksessa «Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 »1 löytyi 15 poikkileikkaustutkimusta, 4 etenevää seurantatutkimusta ja 2 tapaus-verrokkitutkimusta. Tulosmuuttuja oli useimmissa tutkimuksissa niskakipu yhdistyneenä niskan alueen palpaatiokipuun. Tulosten tarkastelussa painotettiin tutkimuksia, joista saatiin objektiivisesti mitattua altistus-vaste-tietoa. Toistotyön vaikutuksia selvitettiin 14 tutkimuksessa, staattista työtä 12:ssa, niskan etukumaraa asentoa 7:ssä, käden voimankäyttöä 5:ssä ja työhön liittyviä psykososiaalisia tekijöitä 7:ssä tutkimuksessa. Kaksi tutkimusta arvioitiin korkeatasoisiksi.

Molemmissa korkeatasoisissa tutkimuksissa toistuvien olkavarsien liikkeiden riskisuhde oli > 1.8, ja 11:ssä tutkimuksessa 14:stä riskisuhde oli > 1.7. Toistuvuus liittyi osassa tutkimuksista kyynärpään, ranteen tai sormien liikkeisiin ja oli osassa tutkimuksissa määritelty epäselvästi. Kirjoittajien johtopäätösten mukaan työliikkeiden toistuvuus ja niskakipu yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin perustuu tuloksiin kahdesta korkeatasoisesta tutkimuksesta, jota tukevat useimmat heikompitasoiset tutkimukset. Kausaalisesta yhteydestä – olkavarren toistuvat liikkeet ja niskakipu yhdistyneenä kliinisiin löydöksiin – katsottiin olevan kohtuullinen näyttö, kun taas ranteen ja sormien toistoliikkeiden suhteen näyttö oli niukkaa.

Johtopäätöksissä korostetaan myös, että niskakipuun ja kliinisiin löydöksiin − tässä tapauksessa useimmiten palpaatioarkuuteen − perustuvan diagnostisen kokonaisuuden validiteetti, kliininen kulku ja merkitys toimintakyvyn kannalta ovat puutteellisesti tunnettuja.

Kirjallisuutta

  1. Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 «PMID: 17572827»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko