Tulosta

Toistotyö tai tarkkuutta vaativa työ ja niskakipu

Näytönastekatsaukset
29.8.2016
Eira Viikari-Juntura ja Jaro Karppinen

Näytön aste: B

Toistotyö tai tarkkuutta vaativa työ ilmeisesti vähän lisää niskakivun riskiä.

Systemoidussa työntekijäaineistoihin kohdistuneisiin niskakipujen riskitekijöitä selvittävässä seurantatutkimusten katsauksessa «Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden and determinants of neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine »1 löytyi 27 kohorttitutkimusta ja 1 satunnaistettu interventiotutkimus. Pitkäkestoisen istumisen, seisomisen tai tietokoneella työskentelyn vaikutuksia selvittäviä tutkimuksia oli 8, toisto- tai tarkkuustyöhön liittyviä 6, niskan taipuneisiin asentoihin liittyviä 1, kädet hartiatason yläpuolella työskentelyyn liittyviä 2, vartalon taipuneita asentoja selvittäviä 2 ja fyysisesti kuormittavaan työhön liittyviä 4.

Kuudesta tutkimuksesta 5:ssä todettiin yhteys toistotyön tai tarkkuutta vaativan työn ja niskakivun välillä. Ruotsalaisessa paljon tietokonetta käyttävien työntekijöiden tutkimuksessa todettiin, että niillä, jotka tekivät toistoliikkeitä päivittäin tai lähes päivittäin, oli 30–40 % suurempi niskakivun riski kuin muilla. Riskiä lisäsivät suuret työn vaatimukset yhdistyneenä vähäisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja saatuun tukeen (high job strain) sekä koettu lihasten jännittyneisyys (perceived muscular tension).

Katsauksen kirjoittajien mukaan toistotyön tai tarkkuutta vaativan työn ja niskakipujen välisestä yhteydestä on vakuuttavaa näyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuoreessa norjalaisessa 3 vuoden seurantatutkimuksessa «Sterud T, Johannessen HA, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Int Arch Occup En»2 (n = 12 550) seurannan aikana lisääntynyt (OR = 1,4; 95 % luottamusväli 1,1–1,7) ja jatkuva korkea (OR = 1,3; 95 % luottamusväli 1,1–1,5) käsien toistoliikkeen määrällinen osuus työajasta lisäsi niskakivun riskiä, vaikka kaikki muut riskitekijät, mukaan lukien työhön liittyvät psykososiaaliset ja mekaaniset tekijät, oli otettu huomioon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Niskakipu (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden and determinants of neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S60-74 «PMID: 18204402»PubMed
  2. Sterud T, Johannessen HA, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Int Arch Occup Environ Health 2014;87:471-81 «PMID: 23708752»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Niskakipu (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko