Tulosta

Ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuus piiskaniskuvamman hoidossa

Näytönastekatsaukset
26.8.2016
Ville Leinonen, Petri Salo ja Olavi Airaksinen

Näytön aste: C

Potilaalle toimitettu ohjaus- ja neuvontamateriaali saattaa edistää tavanomaisen hoidon vaikuttavuutta ja vähentää potilaan kokemaa kipua piiskaniskuvamman yhteydessä.

Systemoiduissa kirjallisuuskatsauksissa «Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G ym. Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spi»1, «Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured patient education improve the recovery and clinical outcomes of patients with neck pain? A systematic review from the Ontario Protocol for Traffic Injury »2ja Cochrane-katsauksessa «Gross A, Forget M, St George K ym. Patient education for neck pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD005106 »3selvitettiin opetuksen tai ohjauksen vaikuttavuutta piiskaniskuvammasta johtuvan niskakivun hoidossa.

Näiden perusteella ohjausmateriaalilla yksinään ei näyttäisi olevan vaikuttavuutta piiskaniskuvamman hoidossa, mutta fysioterapian tai ensihoidon lisänä se saattaa edistää muun hoidon vaikuttavuutta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tuoreimmassa katsauksessa «Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured patient education improve the recovery and clinical outcomes of patients with neck pain? A systematic review from the Ontario Protocol for Traffic Injury »23 akuuttia ja 2 kroonistunutta piiskaniskuvammaa koskevan satunnaistetun tutkimuksen perusteella tiedonvälitysmenetelmien (kirjallinen tai suullinen) välillä ei ole merkittävää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Niskakipu (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G ym. Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33(4 Suppl):S123-52 «PMID: 18204386»PubMed
  2. Yu H, Côté P, Southerst D ym. Does structured patient education improve the recovery and clinical outcomes of patients with neck pain? A systematic review from the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Spine J 2014; «PMID: 24704678»PubMed
  3. Gross A, Forget M, St George K ym. Patient education for neck pain. Cochrane Database Syst Rev 2012;:CD005106 «PMID: 22419306»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Niskakipu (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko