Tulosta

Elintapainterventioiden vaikuttavuus niskakipuun

Näytönastekatsaukset
26.8.2016
Antti Malmivaara ja Katri Laimi

Näytön aste: C

Kohonneen verenpaineen hoitoon tarkoitetuilla elintapainterventioilla voitaneen hieman vähentää myös niskakivuista aiheutuvan haitan esiintymistä väestössä.

Suomalaisessa satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Mattila R, Malmivaara A, Kastarinen M ym. Effects of lifestyle intervention on neck, shoulder, elbow and wrist symptoms. Scand J Work Environ Health 2004;30:191-8 »1731 työntekijää 45 työpaikalta arvottiin 12 kuukauden elintapainterventioon kuntoutuskeskuksessa tai tavanomaiseen hoitoon työterveysasemalla tai terveyskeskuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida sitä, voidaanko kohonneeseen verenpaineeseen suunnatulla elintapainterventiolla vähentää niskahartiaseudun ja yläraajan oireiden esiintyvyyttä. Tutkimuksiin osallistujien systolinen verenpaine oli 140–179 mmHg tai diastolinen verenpaine 90–109 mmHg taikka heillä oli lääkitys kohonneeseen verenpaineeseen.

Interventioryhmässä paino ja painoindeksi laskivat, vyötärön ja lantion ympärysmitat pienenivät ja fyysinen aktiivisuus lisääntyi enemmän kuin vertailuryhmässä. Tutkittavien ilmoittaman niskakivusta aiheutuvan haitan esiintyvyys väheni 1 vuoden seurannassa merkitsevästi enemmän interventioryhmässä (väheni 7 %) kuin vertailuryhmässä (väheni 2 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Niskakipu (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Mattila R, Malmivaara A, Kastarinen M ym. Effects of lifestyle intervention on neck, shoulder, elbow and wrist symptoms. Scand J Work Environ Health 2004;30:191-8 «PMID: 15250647»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Niskakipu (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko