Tulosta

Potilasohjauksen merkitys jalkaongelmien ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Hanneli Saarikoski

Näytön aste: B

Potilasohjaus vähentänee kovettumia painepiikkialueilla.

Tutkimuksessa «Rönnemaa T, Hämäläinen H, Toikka T ym. Evaluation of the impact of podiatrist care in the primary prevention of foot problems in diabetic subjects. Diabetes Care 1997;20:1833-7 »1 selvitettiin ohjauksen ja seurannan vaikutusta kovettumien ja muiden jalkaa uhkaavien tekijöiden muodostumiseen. Seurantaryhmässä oli 267 potilasta ja kontrolliryhmässä oli 263 potilasta. Seurantaryhmän potilaat kävivät jalkojenhoitajan vastaanotolla jalkojenhoitajan suosituksen mukaisesti keskimäärin 4.7 kertaa 12 kuukauden seurantajakson aikana. Ensimmäinen käynti oli heti tutkimuksen alussa ja se piti sisällään pääasiassa potilasopetusta. Opetus oli yksilöllistä, jossa otettiin huomioon potilaan ikä, ammatti ja edeltävät jalkojenhoitotottumukset jne. Ohjeistus piti sisällään sukkien ja kenkien valinnan, päivittäisen jalkahygienian, kynsienleikkuun, jalkojen rasvauksen tarvittaessa, ohjeet riskitilanteiden välttämiseksi sekä jalkavoimistelun.

Kontrolliryhmä sai vain kirjallisia ohjeita. Mukana ei ollut korkean riskiryhmän potilaita.

Henkilökohtaisen hoidon saaneiden ryhmän tiedot jalkojenhoidosta (P = 0.004) ja omahoidosta (P < 0.001) parani verrattuna kontrolliryhmään. Henkilökohtaisen hoidon saaneilla potilailla kovettumien määrä väheni 54.4 %:sta 39.5 %:iin Kontrolliryhmässä muutos oli 51.3 %:sta 48.2 %:iin (P < 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kirjallisuutta

  1. Rönnemaa T, Hämäläinen H, Toikka T ym. Evaluation of the impact of podiatrist care in the primary prevention of foot problems in diabetic subjects. Diabetes Care 1997;20:1833-7 «PMID: 9405902»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko