Tulosta

Tupakointi ja diabeetikon jalkaongelmat

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Liisa Hiltunen

Näytön aste: C

Tupakointi saattaa olla merkittävä diabeetikon perifeerisen neuropatian riskitekijä.

Väestöpohjaisen tutkimuksen «Tapp RJ, Shaw JE, de Courten MP ym. Foot complications in Type 2 diabetes: an Australian population-based study. Diabet Med 2003;20:105-13 »1 tavoitteena oli määritellä neuropatian ja perifeerisen valtimotaudin (PVD) esiintyvyys ja riskitekijät sekä korkean riskin potilaat australialaisessa diabeetikkopopulaatiossa. Tutkimukseen otettiin 42 alueelta Australiasta satunnaisesti 11 247 iältään vähintään 25-vuotiasta potilasta. Neuropatian ja perifeerisen valtimotaudin (PVD) olemassaolo määriteltiin henkilöiltä, joilla luokiteltiin olevan diabetes joko oman ilmoituksen (ennestään tiedossa oleva diabetes) tai sokerirasituskokeen (uusi diabetes) perusteella, kohonnut paastosokeri tai heikentynyt glukoosinsieto sekä satunnaisotokselta henkilöiltä, joilla oli normaali glukoosinsieto. Neuropatian luokitteluun käytettiin neljää eri asteikkoa: oiretestiä (NSS = modified neuropathy symptom score), toiminnanvajaustestiä (NDS = modified neuropathy disability score), painetestiä 10 g monofilamentilla (PPT = pressure perception test) ja asennonmuutokseen liittyvää verenpaineen laskua.

Ennestään diabetesta sairastavista 13.1 %:lla todettiin neuropatia ja uusista diabeetikoista 7.1 %:lla. PVD todettiin vastaavasti 13.9 %:lla ja 6.9 %:lla. Neuropatian itsenäisiä riskitekijöitä olivat diabeteksen kesto (OR 1.73; 95 % CI 1.33–2.28), potilaan pituus (OR 1.42; 95 % CI 1.08–1.88), ikä (OR 2.57; 95 % CI 1.94–3.40), tupakointi (OR 2.07; 95 % CI 1.00–4.28), s-uraatti (OR 1.03; 95 % CI 1.00–1.06 ja u- alb/kre-suhde (OR 1.11, 95 % CI 1.01–1.21).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Tapp RJ, Shaw JE, de Courten MP ym. Foot complications in Type 2 diabetes: an Australian population-based study. Diabet Med 2003;20:105-13 »1: Laaja väestöpohjainen tutkimus, jossa vähintään 25-vuotiaden henkilöiden glukoosiaineenvaihdunta ja sen häiriön vaikeusaste luokiteltiin. Tausta- ja seuruutiedot ovat kattavat. Tasokasta tutkimusnäyttöä tupakoinnista diabeetikon jalkaongelmien riskitekijänä on niukasti. Tässä tutkimuksessa tupakoinnin OR neuropatian riskitekijänä diabeetikolla oli 2.07, mutta 95 %:n luottamusväli oli laaja ulottuen arvoon 1.0 (1.00–4.28).

Kirjallisuutta

  1. Tapp RJ, Shaw JE, de Courten MP ym. Foot complications in Type 2 diabetes: an Australian population-based study. Diabet Med 2003;20:105-13 «PMID: 12581261»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko