Tulosta

Diabeetikon jalkahaavan infektion hoito: systeeminen kasvutekijähoito (G-CSF)

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Kirsi Valve

Näytön aste: C

Systeemisestä kasvutekijähoidosta ei näytä olevan hyötyä infektion hoidossa.

Systemoidussa katsausartikkelissa «Nelson EA, O'Meara S, Craig D ym. A series of systematic reviews to inform a decision analysis for sampling and treating infected diabetic foot ulcers. Health Technol Assess 2006;10:iii-iv, ix-x, 1-22»1 on selvitetty ihon alle annostellun kasvutekijän (G-CSF) vaikutusta diabeetikon jalkahaavaan liittyvän keskivaikean tai vaikean jalkainfektion, selluliitin tai infektoituneen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. Arvioiduista neljästä kliinisestä tutkimuksesta kaksi oli RCT + lumekontrolloitua, yksi RCT ja yksi kliininen kontrolloitu tutkimus. Kaikki tutkimukset olivat pieniä, yhteensä tutkittavia oli 147.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuloksia arvioitiin haavan paranemisen ja / tai amputaatiofrekvenssin suhteen: kolme «Gough A, Clapperton M, Rolando N ym. Randomised placebo-controlled trial of granulocyte-colony stimulating factor in diabetic foot infection. Lancet 1997;350:855-9 »2, «de Lalla F, Pellizzer G, Strazzabosco M ym. Randomized prospective controlled trial of recombinant granulocyte colony-stimulating factor as adjunctive therapy for limb-threatening diabetic foot infect»3, «Kästenbauer T, Hörnlein B, Sokol G ym. Evaluation of granulocyte-colony stimulating factor (Filgrastim) in infected diabetic foot ulcers. Diabetologia 2003;46:27-30 »5 näistä neljästä tutkimuksesta raportoi täydellisen haavan paranemisen hoitotuloksena. Kahden ensiksi mainitun tutkimuksen tulokset ovat vastakkaiset: Goughin tutkimuksessa «Gough A, Clapperton M, Rolando N ym. Randomised placebo-controlled trial of granulocyte-colony stimulating factor in diabetic foot infection. Lancet 1997;350:855-9 »2 kasvutekijähoitoryhmässä haava parantui 4/20, kontrolliryhmässä 0/20, kun taas Kastenbauerin tutkimuksessa «Kästenbauer T, Hörnlein B, Sokol G ym. Evaluation of granulocyte-colony stimulating factor (Filgrastim) in infected diabetic foot ulcers. Diabetologia 2003;46:27-30 »5 tulos oli vastaavissa ryhmissä 0/20 ja 2 /17. Tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. De Lallan tutkimuksessa «de Lalla F, Pellizzer G, Strazzabosco M ym. Randomized prospective controlled trial of recombinant granulocyte colony-stimulating factor as adjunctive therapy for limb-threatening diabetic foot infect»3 tulos oli samanlainen molemmissa ryhmissä: 7/20.

Goughin tutkimuksessa «Gough A, Clapperton M, Rolando N ym. Randomised placebo-controlled trial of granulocyte-colony stimulating factor in diabetic foot infection. Lancet 1997;350:855-9 »2 amputaatioon päätyi 4 kontrolliryhmästä, mutta ei yksikään hoitoryhmästä. Kontrolliryhmässä oli kuitenkin enemmän PIVD-potilaita (7) kuin hoitoryhmässä (4), joka seikka saattoi vaikuttaa lopputulokseen. De Lallan tutkimuksessa «de Lalla F, Pellizzer G, Strazzabosco M ym. Randomized prospective controlled trial of recombinant granulocyte colony-stimulating factor as adjunctive therapy for limb-threatening diabetic foot infect»3 amputaatioon päätyi 3 hoitoryhmästä ja 9 kontrolliryhmästä, Yonemin «Yönem A, Cakir B, Güler S ym. Effects of granulocyte-colony stimulating factor in the treatment of diabetic foot infection. Diabetes Obes Metab 2001;3:332-7 »4 tutkimuksessa vastaavista ryhmistä 2 ja 3.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

Näytön astetta heikentävät pienet tutkimusryhmät ja vastakkaiset tutkimustulokset (haavan paranemisen lopputuloksen osalta).

Kirjallisuutta

  1. Nelson EA, O'Meara S, Craig D ym. A series of systematic reviews to inform a decision analysis for sampling and treating infected diabetic foot ulcers. Health Technol Assess 2006;10:iii-iv, ix-x, 1-221 «PMID: 16595081»PubMed
  2. Gough A, Clapperton M, Rolando N ym. Randomised placebo-controlled trial of granulocyte-colony stimulating factor in diabetic foot infection. Lancet 1997;350:855-9 «PMID: 9310604»PubMed
  3. de Lalla F, Pellizzer G, Strazzabosco M ym. Randomized prospective controlled trial of recombinant granulocyte colony-stimulating factor as adjunctive therapy for limb-threatening diabetic foot infection. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:1094-8 «PMID: 11257020»PubMed
  4. Yönem A, Cakir B, Güler S ym. Effects of granulocyte-colony stimulating factor in the treatment of diabetic foot infection. Diabetes Obes Metab 2001;3:332-7 «PMID: 11703423»PubMed
  5. Kästenbauer T, Hörnlein B, Sokol G ym. Evaluation of granulocyte-colony stimulating factor (Filgrastim) in infected diabetic foot ulcers. Diabetologia 2003;46:27-30 «PMID: 12637979»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko