Tulosta

Diabeettiseen jalkahaavaan liittyvä amputaatioriski

Näytönastekatsaukset
10.6.2009

Näytön aste: C

Diabeetikon iskeemisen jalkainfektion amputaatioriski saattaa olla 90-kertainen verrattuna ei-iskeemiseen jalkainfektioon.

Yhdysvalloissa Texasissa tehty retrospektiivinen tutkimus «Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998;21:855-9 »1, jossa evaluoitiin 360 diabeetikon hoitotiedot koskien komplisoituneen nilkan alapuolella sijaitsevan jalkahaavan hoitoa kahden vuoden aikana vuosina 1994–96. Jalkahaavat oli tutkittu tietyn standardin mukaisesti. Haavan vaikeusaste luokiteltiin haavan syvyyden (probe to bone), infektion (kliiniset merkit) ja iskemian (perifeeeriset pulssit, ABI-indeksit) suhteen 16 eri kategoriaan (University of Texas Wound Classification System). Laskettaessa amputaatioprevalensseja eri haavakategorioille todettiin amputaatioriskin kasvavan tilastollisesti merkitsevästi toisaalta haavan syvyyden suhteen (p < 0.001) ja toisaalta haavan vaikeusasteen suhteen (p < 0.001). Jos metallisondi kilahti luuhun (gradus III), oli potilailla 11 kertaa suurempi riski joutua jalkaterän tai korkeamman tason amputaatioon (18.3 vs 2 %, OR = 11.1, CI 4.0–30.3). Potilailla, joilla oli infektio ja iskemia (aste D), oli 90-kertaa suurempi riski päätyä edellä mainittuun amputaatioon (76.5 vs 3.5 %, OR 89.6, CI 25–316).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998;21:855-9 »1: Retrospektiivinen tutkimus, joten voi olla menetelmään liittyviä heikkouksia. Koska valtimoverenkierron tilaa tutkittiin vain noninvasiivisin kliinisin menetelmin, on todennäköistä, että joitakin mediaskleroosista kärsiviä, ryhmään B luokiteltuja potilaita ei havaittu. Tämä ei kuitenkaan vaikuttaisi tutkimuksessa todetun trendin suuntaan.

Kirjallisuutta

  1. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care 1998;21:855-9 «PMID: 9589255»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko