Tulosta

Diabeettisen infektoitumattoman jalkahaavan antibioottihoito

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Kirsi Valve

Näytön aste: D

Antibioottihoidosta ei näytä olevan hyötyä infektoitumattoman jalkahaavan hoidossa, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

Saksassa 1990-luvun alussa tehty satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhöfer F ym. Antibiotic treatment for uncomplicated neuropathic forefoot ulcers in diabetes: a controlled trial. Diabet Med 1996;13:156-9 »1, jossa verrattiin lumeen ja antibiootin (amoksisilliini-klavulaanihappo x 3/vrk) vaikutusta neuropaattisen diabeettisen jalkahaavan paranemiseen. Tutkimusryhmät ovat pienet, 22 tutkittavaa kummassakin haarassa, joten sattuma voi vaikuttaa suurestikin tuloksiin. Jalkahaavat olivat luokkaa 1A (pinnallinen haava ± selluliitti) tai 2A (syvempi haava ulottuen niveliin ja jänteisiin). Tutkimus kesti 20 vuorokautta, mutta artikkelista ei käy ilmi, kuinka pitkään hoitoryhmään satunnaistetut potilaat saivat antibioottia. Hoitolääkkeen antaminen keskeytettiin joko päivinä 3 tai 6, mikäli bakteeriviljelyssä löytyi hoitoon reagoimattomia bakteereita, tai päivänä 6, mikäli haavassa ei todettu kliinistä paranemista. Arviointi tehtiin päivinä 3, 6, 14 ja 20. Molemmille ryhmille annettiin sama paikallis- ja kevennyshoito.

Ryhmien välille ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa haavan paranemisen I: 27 %, C: 45 % tai haavan pienenemisen I: 0.27 mm/päivä, C: 0.41 mm/päivä osalta.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhöfer F ym. Antibiotic treatment for uncomplicated neuropathic forefoot ulcers in diabetes: a controlled trial. Diabet Med 1996;13:156-9 »1: Kyseessä on lähinnä suuntaa antava tutkimus, keskeinen puute on tutkimusryhmien pienuus ja seuranta-ajan lyhyys.

Kirjallisuutta

  1. Chantelau E, Tanudjaja T, Altenhöfer F ym. Antibiotic treatment for uncomplicated neuropathic forefoot ulcers in diabetes: a controlled trial. Diabet Med 1996;13:156-9 «PMID: 8641121»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko