Tulosta

Neuropatia ja neuroartropatia (Charcot´n jalka)

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Timo Sane

Näytön aste: C

Neuroartropatia ilmenee vain diabeetikoilla, joilla on perifeerinen neuropatia.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Sinha S, Munichoodappa CS, Kozak GP. Neuro-arthropathy (Charcot joints) in diabetes mellitus (clinical study of 101 cases). Medicine (Baltimore) 1972;51:191-210 »1 kuvattiin Joslinin klinikassa Bostonissa vuosina 1949–70 diagnosoitujen 101 diabeettista neuroartopatiaa sairastaneen potilaan kliiniset oireet ja löydökset. Aineiston potilaista 58 oli miehiä ja 43 naisia, ja heidän ikänsä vaihteli 20–79 vuoden välillä. Kaikilla oli insuliinihoito, ja diabetes oli kestänyt yleensä yli 15 vuotta. Kahdella kolmesta hoitotasapaino oli ollut huono. Jokaisella potilaalla oli perifeerinen neuropatia ja noin 30 %:lla potilaista oli myös retinopatia ja neuropatia.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Amstrong DG, Todd WF, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Chracot’s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. Diabet Med 1997;14:357-63»2 kuvattiin 1.2.1991–1.7.1994 välisenä aikana hoidettujen akuuttia neuroartropatiaa sairastaneiden potilaiden kliiniset löydökset ja hoitovaste immobilisaatiohoidolle. Aineistossa oli 55 diabeetikkoa, joiden keski-ikä oli 58.6 vuotta ja diabeteksen kesto keskimäärin 15.9 vuotta. Potilaista yhtä lukuun ottamatta oli tyypin 2 diabetes. Neuroartropatian diagnoosi perustui jalan kuumotukseen, jalan luiden fragmentaatioon ja haurastumiseen sekä nivelten effuusioihin. Jokaisella aineiston potilaalla oli puuttuva jalkojen kosketustunto 10 g monofilamentilla tutkittuna osoituksena perifeerisesta neuropatiasta.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa tutkimuksessa «Clouse ME, Gramm HF, Legg M, Flood T. Diabetic osteoarthropathy: clinical and roentgenographic observation observations in 90 cases. Am J Roentgenol 1974;14:357-63»3 kuvattiin kliinisesti ja radiologisesti 90 diabeetikkoa, joille kliinisen oireiston ja röntgenkuvien perusteella oli asetettu neuroartropatian diagnoosi. Potilaista 52 oli miehiä ja 48 naisia ja heidän keski-ikä oli 55 vuotta ja diabeteksen kesto keskimäärin 18 vuotta. Kaikilla aineiston potilailla oli todettavissa perifeerinen neuropatia ja 61 %:lla todettiin myös muita diabeteksen komplikaatioita (nefropatia, retinopatia tai perifeerinen valtimotauti).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa tutkimuksessa «Stevens MJ, Edmonds ME, Foster AV ym. Selective neuropathy and preserved vascular responses in the diabetic Charcot foot. Diabetologia 1992;35:148-54 »4 verrattiin 12 diabeettista neuroartropatiaa sairastavan potilaan neuropatian ilmenemistä 10 diabeettista neuropaattista jalkahaava sairastavan, 12 neuropatian suhteen terveeseen diabeetikkoon ja 10 terveeseen verrokkiin. Kaikissa diabeetikkoryhmissä taudin kesto oli sama, keskimäärin 22–24 vuotta. Neuropatiaa tutkittiin kardiovaskulaarisilla autonomisen hermoston heijasteilla, perifeerisen sensorisen hermoston toimintakokeilla, värinätunnon kynnysmittauksella ja ihon verenvirtausmittauksin. Neuroartropatiaa sairastavat erosivat merkitsevästi muista diabeetikoista neuropatian ilmenemistavan sekä verenkiertovasteen perusteella. Neuroartropatiaa sairastavien lämpötuntoaisti oli säilynyt, mutta kylmätuntoaisti oli hävinnyt. Kevyt kosketustunto oli neuroartropatiaa sairastavilla säilynyt paremmin kuin jalkahaavapotilailla, sen sijaan värinätunto oli molemmissa ryhmissä heikentynyt. Lämpöreaktion aiheuttama verenkiertovaste oli neuroartropatiaa sairastavilla selvästi suurempi kuin jalkahaavapotilailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Sinha S, Munichoodappa CS, Kozak GP. Neuro-arthropathy (Charcot joints) in diabetes mellitus (clinical study of 101 cases). Medicine (Baltimore) 1972;51:191-210 »1: Alkuperäistutkimuksia, jossa suurella potilasjoukolla yksityiskohtaisesti on kuvattu Charcot-potilaiden taudinkuvaa ja taudinkulkua. Ei vertailuryhmää. Kaikilla potilailla todettu neuropatia, joskin tutkimuksesta ei käy ilmi neuropatian toteamistapa.

«Amstrong DG, Todd WF, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Chracot’s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. Diabet Med 1997;14:357-63»2: Kyseessä on deskriptiivinen tutkimus ilman vertailuryhmää. Yhtä kaikki yhdelläkään neuroartropatiaa sairastavalla ei todettu normaalia kosketustuntoa.

«Clouse ME, Gramm HF, Legg M, Flood T. Diabetic osteoarthropathy: clinical and roentgenographic observation observations in 90 cases. Am J Roentgenol 1974;14:357-63»3: Aineisto on tietysti vanhahtava, neuropatian toteamista ei ole definioitu eikä vertailuryhmää ole.

«Stevens MJ, Edmonds ME, Foster AV ym. Selective neuropathy and preserved vascular responses in the diabetic Charcot foot. Diabetologia 1992;35:148-54 »4: Tutkimuksen potilasaineisto oli pieni, minkä vuoksi ryhmänsisäinen hajonta heikensi ryhmien välisten erojen merkitsevyyttä. Tässä tutkimuksessa kosketustunto ei ollut puutteellinen kaikilla neuroartropatiapotilailla.

Kirjallisuutta

 1. Sinha S, Munichoodappa CS, Kozak GP. Neuro-arthropathy (Charcot joints) in diabetes mellitus (clinical study of 101 cases). Medicine (Baltimore) 1972;51:191-210 «PMID: 5021769»PubMed
 2. Amstrong DG, Todd WF, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Chracot’s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. Diabet Med 1997;14:357-63
 3. Clouse ME, Gramm HF, Legg M, Flood T. Diabetic osteoarthropathy: clinical and roentgenographic observation observations in 90 cases. Am J Roentgenol 1974;14:357-63
 4. Stevens MJ, Edmonds ME, Foster AV ym. Selective neuropathy and preserved vascular responses in the diabetic Charcot foot. Diabetologia 1992;35:148-54 «PMID: 1547919»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko