Tulosta

Ylipainehappihoito diabeetikon jalkahaavojen hoidossa

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Vesa Juutilainen

Näytön aste: C

Ylipainehappihoito saattaa olla hyödyllinen diabeetikon iskeemisen ja/tai infektoituneen jalkahaavan hoidossa.

Vuoteen 2003 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I ym. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD004123 »1 «»1 selvitettiin ylipainehappihoidon vaikuttavuutta kroonisen haavan paranemiseen. Arviointien perusteeksi kelpuutettiin yhteensä viisi satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta vuosilta 1992–2003 ja näistä neljä käsitteli diabeetikon jalkahaavaa (yhteensä 147 potilasta) «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43 »2, «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 »3, «Lin TF, Chen SB, Niu KC. The vascular effects of hyperbaric oxygen therapy in treatment of early diabetic foot. Undersea Hyperbaric Med 2001;28 (Suppl):67»4, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4, 111 »5.

Kolmen diabeettista jalkahaavaa käsittelevän tutkimuksen «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43 »2, «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 »3, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4, 111 »5 (yhteensä 118 potilasta) meta-analyysi osoitti, että raaja-amputaation riski väheni ylipainehappihoitoa saaneilla kontrolliryhmään verrattuna (RR 0.31, 95 % CI 0.13–0.71 ; NNT 4, 95 % CI 3–11).

Yhdessä 18 potilaan satunnaistetussa tutkimuksessa «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 »3 arvioitiin ylipainehappihoidon vaikutusta haavan täydelliseen paranemiseen. Hoidon päättyessä ja 6 kuukauden kuluttua ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa, mutta vuoden kuluttua ylipainehappihoitoa saaneiden ryhmässä 5/8 potilaan haavat olivat täysin parantuneet, kun kontrolliryhmässä ei yksikään haavoista ollut kiinni (0/8) (p = 0.0026).

Tutkimusten menetelmällinen laatu arvioitiin seuraavasti: kaksi luokkaa 2 «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43 »2, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4, 111 »5, yksi luokkaa 4 «Lin TF, Chen SB, Niu KC. The vascular effects of hyperbaric oxygen therapy in treatment of early diabetic foot. Undersea Hyperbaric Med 2001;28 (Suppl):67»4 ja yksi luokkaa 5 «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 »3 (Jadad-score 0–5, jossa 0–2 = heikko, 3–4 hyvä, 5 = tasokas)

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuoreessa kanadalaisessa HTA-raportissa «Hailey D, Jacobs P, Perry DC, Chuck A, Morrison A, Boudreau R. Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetic Foot Ulcer: An Economic Analysis. Technology report no 75. Ottawa: Canadian Agency for »6 arvioitiin ylipainehappihoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta diabeettisen jalkahaavan liitännäishoitona. Päätelmien perusteeksi kelpuutettiin yhteensä seitsemän kontrolloitua tutkimusta vuosilta 1987–2003, joissa oli yhteensä 305 potilasta «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43 »2, «Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 »3, «Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4, 111 »5, «Baroni G, Porro T, Faglia E ym. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care 1987;10:81-6 »7, «Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL ym. Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study. Undersea Hyperb Med 1997;24:175-9 »8, «Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Change in major amputation rate in a center dedicated to diabetic foot care during the 1980s: prognostic determinants for major amputation. J Diabetes Complications »9, «Kalani M, Jörneskog G, Naderi N ym. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long-term follow-up. J Diabetes Complications 2002;16:153-8 »10. Tutkimusten keskimääräinen painotettu laadullinen taso arvioitiin kohtalaiseksi (C) asteikolla A, B, C, D, E, jossa A edustaa parasta laatutasoa.

Ylipainehappihoidon vaikuttavuuden suhteen todettiin tutkimusten yhteenvetona, että alaraaja-amputaatioiden määrä oli pienempi happihoitoryhmissä kuin kontrolliryhmissä (11 vs 32 %) ja haavat paranivat useammin happihoitoryhmissä (83 vs 43 %). Niillä potilailla, joilla haavat eivät parantuneet, päädyttiin alaraaja-amputaatioon hoitoryhmässä 6 %:lla ja kontrolliryhmässä 24 %:lla.

Hoidon kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi tehtiin 12 vuoden mallinnus, jona aikana pelkällä tavanomaisella hoidolla kustannukset olivat 49 786 Kanadan dollaria ja lisäksi annetulla ylipainehappihoidolla 40 695 Kanadan dollaria. Ylipainehappihoito tuotti 0.63 laatupainotteista elinvuotta (QALY) enemmän kuin pelkkä tavanomainen hoito (3.64 QALY vs 3.01 QALY).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

Tämänhetkinen tutkimusnäyttö viittaa siihen, että diabeettisen jalkahaavan tavanomaisen hoidon lisäksi annettava ylipainehappihoito voi edistää haavan paranemista ja vähentää merkittävästi alaraaja-amputaation riskiä etenkin sellaisilla potilailla, joiden haavaan liittyy merkittävä valtimoverenkierron häiriö ja/tai infektio (Wagner III–IV). On myös alustavaa näyttöä ylipainehappihoidon kustannusvaikuttavuudesta. Tutkimusten menetelmälliset puutteet ja pienet potilasmäärät kuitenkin rajoittavat kovin varmojen johtopäätösten tekemistä.

Kirjallisuutta

 1. Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I ym. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD004123 «PMID: 15106239»PubMed
 2. Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. Diabetes Care 1996;19:1338-43 «PMID: 8941460»PubMed
 3. Abidia A, Laden G, Kuhan G ym. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 2003;25:513-8 «PMID: 12787692»PubMed
 4. Lin TF, Chen SB, Niu KC. The vascular effects of hyperbaric oxygen therapy in treatment of early diabetic foot. Undersea Hyperbaric Med 2001;28 (Suppl):67
 5. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. J Postgrad Med 1992;38:112-4, 111 «PMID: 1303408»PubMed
 6. Hailey D, Jacobs P, Perry DC, Chuck A, Morrison A, Boudreau R. Adjunctive Hyperbaric Oxygen Therapy for Diabetic Foot Ulcer: An Economic Analysis. Technology report no 75. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007
 7. Baroni G, Porro T, Faglia E ym. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care 1987;10:81-6 «PMID: 3568965»PubMed
 8. Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL ym. Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study. Undersea Hyperb Med 1997;24:175-9 «PMID: 9308140»PubMed
 9. Faglia E, Favales F, Aldeghi A ym. Change in major amputation rate in a center dedicated to diabetic foot care during the 1980s: prognostic determinants for major amputation. J Diabetes Complications 1998;12:96-102 «PMID: 9559487»PubMed
 10. Kalani M, Jörneskog G, Naderi N ym. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long-term follow-up. J Diabetes Complications 2002;16:153-8 «PMID: 12039398»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko