Tulosta

Haavan paikallishoito

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Annikki Vaalasti

Näytön aste: A

Eri paikallishoitojen paremmuudesta haavan paranemisen suhteen ei ole näyttöä.

Vuoteen 2005 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Bergin SM, Wraight P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005082 »1 «»1 etsittiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia hopeaa sisältävien hoitotuotteiden vaikutuksesta diabeettisen jalkahaavan paranemiseen ja infektion esiintymiseen. Hakulähteinä toimivat Cochrane-tietokannat vuoteen 2005, MEDLINE-, EMBASE- ja CINAHL-tietokannat vuoteen 2004, The Journal of Wound Care vol 12–13 (1–10). Tuotevalmistajilta ja tutkijoilta pyydettiin julkaisemattomia tutkimusraportteja. Yhtäkään satunnaistettua tai ei-satunnaistettua kontrolloitua valintakriteerit täyttävää tutkimusta ei löytynyt.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuoteen 2006 ulottuvassa systemoidussa katsauksessa «Hinchliffe RJ, Valk GD, Apelqvist J ym. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl»2 selvitettiin, mitä näyttöä on erityyppisten paikallis- ja muiden hoitomenetelmien tehosta diabeettisen jalkahaavan hoidossa. Hakulähteinä olivat MEDLINE- (1966–), EMBASE- (1980–) ja Cochrane-tietokannat. Haun tuloksena löytyi 2 251 kontrolloitua kliinistä tutkimusta, joissa hoidon tehon arviointikriteereinä käytettiin parantuneiden haavojen määrää, haavan pinta-alan muutosta tai amputaatioiden määrää. Tutkimusten taso arvioitiin SIGN-kriteerien mukaisesti. 60 tutkimusta kelpuutettiin tarkempaan analyysiin. Ne käsittelivät haavan kirurgista puhdistusta, haavan kirurgista poistoa, toukkahoitoa, antiseptisten aineiden ja muiden paikallishoitotuotteiden käyttöä, ylipainehappihoitoa, alipaineimuhoitoa, ihonsiirteitä mukaan lukien tekoiho, kasvutekijä ja muita bioaktiivisia paikallishoitotuotteita, sähkö-, elektromagneettista, ultraääni- ja laserhoitoa.

Kirjoittajat esittävät, että nykytiedon valossa ei ole perusteita suositella mitään yksittäistä paikallisesti käytettävää sidosta tai hoitotuotetta mukaan lukien antiseptiset valmisteet. Vähäistä tutkimusnäyttöä on ylipainehappihoidon ja plantaarisen neuropaattisen haavan kirurgisen poiston hyödyllisyydestä sekä alipaineimuhoidosta erityisesti postoperatiivisten haavojen hoidossa. Erityisesti uusien kalliiden hoitomuotojen tehosta tarvitaan lisätutkimusta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kommentit

«Bergin SM, Wraight P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005082 »1: Hopeaa sisältävien hoitotuotteiden tehosta ja mahdollisista haittavaikutuksista tarvitaan lisää tutkimustietoa ennen niiden laajamittaista käyttöä.

Kirjallisuutta

  1. Bergin SM, Wraight P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD005082 «PMID: 16437516»PubMed
  2. Hinchliffe RJ, Valk GD, Apelqvist J ym. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24 Suppl 1:S119-44 «PMID: 18442185»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko