Tulosta

Pieniannoksinen pienimolekyylinen hepariinihoito

Näytönastekatsaukset
10.6.2009
Annikki Vaalasti

Näytön aste: C

Pieniannoksinen pienimolekyylinen hepariinihoito saattaa edistää haavan paranemista diabeetikoilla, joilla on valtimoverenkierron vajaus.

Prospektiivisessa, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ruotsalaisessa monikeskustutkimuksessa «Kalani M, Apelqvist J, Blombäck M ym. Effect of dalteparin on healing of chronic foot ulcers in diabetic patients with peripheral arterial occlusive disease: a prospective, randomized, double-blind, p»1 selvitettiin pienimolekyylisen hepariinin (daltepariini) vaikutusta diabeettisen neuroiskeemisen haavan paranemisessa. Tutkimukseen osallistui 87 potilasta, joilla oli yli 2 kuukautta avoinna ollut Wagnerin luokan I tai II haava, nilkka-olkavarsipaine ≤ 0.6 ja ainakin 4 viikkoa jatkunut asetyylisalisyylihappolääkitys (75 mg/vrk). ASA lopetettiin kaikilta potilailta tutkimuksen alkaessa. Potilaat saivat päivittäin joko 5 000 yksikköä daltepariinia subkutaanisesti (44 potilasta) tai vastaavan volyymin keittosuolaliuosta (43 potilasta), kunnes haava parani tai enintään 6 kuukauden ajan. Kaksi potilasta (1 kummastakin ryhmästä) keskeytti tutkimuksen muun sairauden vuoksi ja 2 potilasta hoidon haittavaikutusten vuoksi (retinan verenvuoto daltepariiniryhmässä, ihonekroosi lumelääkeryhmässä). Lähtötilanteessa potilasryhmät olivat vertailukelpoisia. Lähes 50 %:lla oli aiempi aivo- tai sydäninfarkti, 22 %:lla alaraajaiskemiaan kohdistuva verisuonitoimenpide ja 25 %:lla aiempi amputaatio.

Keskimääräinen hoitoaika oli kummassakin ryhmässä 20 ± 8 viikkoa. Haavat paranivat merkittävästi paremmin daltepariinihoitoa saaneilla potilailla, kun hoidon tulosta arvioitiin täysin parantuneiden haavojen ja amputaatioiden lukumäärinä sekä haavan pinta-alan muutoksena (p = 0.042, two sided χ2 -testi). Daltepariiniryhmässä 29 potilaan haava parani; 14 täysin ja 15:lla haavan pinta-ala pieneni ≥ 50 %. Lumelääkeryhmässä 20 potilaan haava parani; 9 potilaan haava parani täysin ja 11:lla haava pieneni ≥ 50 %. Yksittäisten muuttujien suhteen ei saatu tilastollista merkittävyyttä. Lumelääkeryhmässä oli 8 amputaatiota, daltepariiniryhmässä 2.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabeetikon jalkaongelmat 1

Kirjallisuutta

  1. Kalani M, Apelqvist J, Blombäck M ym. Effect of dalteparin on healing of chronic foot ulcers in diabetic patients with peripheral arterial occlusive disease: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Care 2003;26:2575-80 «PMID: 12941721»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeetikon jalkaongelmat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko