Tulosta

Mutansstreptokokkien tartunta ja sokeripitoiset juomat ja ruoat

Näytönastekatsaukset
10.2.2009
Satu Alaluusua

Näytön aste: B

Sokeripitoisten juomien ja makeisten tiheään toistuva nauttiminen edesauttaa mutansstreptokokki-bakteereiden kolonisoitumista lapsen suuhun.

Vuonna 1998 julkaistussa Yhdysvalloissa suoritetussa tutkimuksessa «Mohan A, Morse DE, O'Sullivan DM ym. The relationship between bottle usage/content, age, and number of teeth with mutans streptococci colonization in 6-24-month-old children. Community Dent Oral Epide»1 kartoitettiin mutansstreptokokkien esiintyvyyttä 6–24 kuukauden ikäisten lasten suussa suhteessa sokerilla makeutettujen juomien nauttimiseen, ikään ja puhjenneiden hampaiden lukumäärään. Tutkimukseen otti osaa 122 lasta, joiden perheet kuuluivat matalaan sosiaaliluokkaan. mutansstreptokokkeja löytyi joka kolmannelta lapselta.

Tutkitut muuttujat olivat yhteydessä mutansstreptokokkilöydökseen. Niillä lapsilla, jotka saivat pullosta maitoa, oli harvemmin mutansstreptokokkeja kuin niillä, jotka saivat mehua. Logistinen regressioanalyysi osoitti, että huomioon ottaen iän ja hampaiden lukumäärän, mehunjuojilla oli nelinkertainen riski mutansstreptokokki-infektioon kuin niillä lapsilla, joiden juomana oli maito.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 2002 julkaistussa poikkileikkaustutkimuksessa «Thorild I, Lindau-Jonson B, Twetman S. Prevalence of salivary Streptococcus mutans in mothers and in their preschool children. Int J Paediatr Dent 2002;12:2-7 »2 kartoitettiin mutansstreptokokkien kolonisaatiota 200:lla ruotsalaisella äiti-lapsiparilla. Lapsista 100 oli 18 kuukauden ja 100 kolmen vuoden ikäisiä. Lähes 50 %:lla äideistä syljen mutansstreptokokkitaso oli korkea.

Logistinen regressioanalyysi osoitti, että äidin mutansstreptokokkitaso, lapsen päivittäinen makeisten saanti ja pullosta annettu sokeroitu mehu olivat yhteydessä mutansstreptokokkien esiintymiseen lapsen syljessä. Kariesprevalenssi oli myös yhteydessä mutansstreptokokkien kolonisaatioon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tulokset tukevat aiempia havaintoja mutansstreptokokkien vertikaalisesta tarttumisesta ja sokeripitoisten juomien ja makeisten vaikutuksesta kolonisaatioon.

Kirjallisuutta

  1. Mohan A, Morse DE, O'Sullivan DM ym. The relationship between bottle usage/content, age, and number of teeth with mutans streptococci colonization in 6-24-month-old children. Community Dent Oral Epidemiol 1998;26:12-20 «PMID: 9511836»PubMed
  2. Thorild I, Lindau-Jonson B, Twetman S. Prevalence of salivary Streptococcus mutans in mothers and in their preschool children. Int J Paediatr Dent 2002;12:2-7 «PMID: 11853244»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko