Tulosta

Pimekrolimuusi lasten atooppisen ekseeman hoidossa

Näytönastekatsaukset
19.1.2009
Anna Pelkonen

Näytön aste: A

Pimekrolimuusi ei aiheuta ihon polttelua enemmän kuin voidepohja lasten lievän, keskivaikean tai vaikean atooppisen ekseeman hoidossa.

Systemoituun katsaukseen ja meta-analyysiin «Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R ym. Efficacy and tolerability of topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2005;33»1 haettiin randomoituja, lumekontrolloituja tutkimuksia, joissa tutkittiin pimekrolimuusin tehoa ja haittavaikutuksia voidepohjaan verrattuna atooppisen ekseeman hoidossa. Hyvätasoisia tutkimuksia Medline-, Embase- ja Cochrane-tietokannoista vuoden 2004 loppuun mennessä löytyi 6 lapsitutkimusta (1 667, ikä 2 kuukautta–17 vuotta, atooppinen ekseema lievästä tai vaikeaa), joissa hoito kesti yhdessä tutkimuksessa 3 viikkoa, kolmessa kuusi viikkoa ja kahdessa 2 kuukautta. Kaikissa tutkimuksissa verrattiin kahdesti päivässä annosteltavaa 1-prosenttista pimekrolimuusia voidepohjaan. Hoitoryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa ihon polttelun esiintymisessä: 6 tutkimuksen yhdistetty riskisuhde oli 0.87, 95 % LV 0.7–1.09).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ashcroft DM, Dimmock P, Garside R ym. Efficacy and tolerability of topical pimecrolimus and tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2005;330:516 «PMID: 15731121»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko