Tulosta

Parasetamoli lasten migreenikohtausten hoidossa

Näytönastekatsaukset
7.5.2015
Mirja Hämäläinen

Näytön aste: C

Parasetamoli saattaa olla tehokas lasten migreenin kohtaushoidossa.

88 iältään 4–15-vuotiasta lasta osallistui kolmivaiheiseen vaihtovuoroiseen, satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen «Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:10»1. Heitä pyydettiin hoitamaan kotona 3 migreenikohtausta mikstruuroilla, 1 parasetamolilla (15 mg/kg), 1 ibuprofeenilla (10 mg/kg) ja 1 lumelääkkeellä. Lääkkeiden tehon mittaamisessa käytettiin viisiluokkaista kipuasteikkoa, jolta merkittäväksi kliiniseksi vasteeksi katsottiin kivun väheneminen 2 luokalla.

Ibuprofeenin kokonaisteho oli parempi, vaikka parasetamolin vaikutus tuli näkyviin nopeammin. Parasetamolin teho ei enää juuri lisääntynyt ensimmäisen tunnin jälkeen. 1 ibuprofeeniannos auttoi merkittävästi 68 % lapsista ja 1 parasetamoliannos 54 % lapsista kahdessa tunnissa, kun 37 %:lla kipu lievittyi lumelääkkeellä. Ibuprofeenilla OR migreenikivun lievittämisessä oli siten 2,86 (95 % luottamusväli 1,01–8,09). Parasetamolilla OR oli 1,97 (95 % luottamusväli 0,91–4,31). 40 tutkimuspotilaasta, jotka saivat ibuprofeenia ja joilla oli arviointiin riittävät päiväkirjamerkinnät, 24 (60 %) tuli oireettomiksi 2 tunnin seuranta-ajassa, OR 3,5 (95 % luottamusväli 1,03–11,92). 41 tutkimuspotilaasta, jotka saivat parasetamolia ja joilla oli riittävät päiväkirjamerkinnät, 16 (39 %) tuli oireettomiksi 2 tunnin seuranta-ajassa, OR 1,61 (95 % luottamusväli 0,63–4,17). Lumetta saaneista 43 potilaasta riittävin päiväkirjamerkinnöin 12 (28 %) toipui 2 tunnissa. Ero ibuprofeenin ja lumeen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ja arvioitiin kliinisesti merkitseväksi. Ero parasetamolin ja lumeen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä enää 2 tunnin kohdalla, vaikka se oli ollut sitä 1 tunnin kohdalla (OR 3,86, 95 luottamusväli 1,37–10,97).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Migreeni 1

Kirjallisuutta

  1. Hämäläinen ML, Hoppu K, Valkeila E ym. Ibuprofen or acetaminophen for the acute treatment of migraine in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled, crossover study. Neurology 1997;48:103-7 «PMID: 9008503»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Migreeni
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko