Tulosta

Topiramaatti migreenin estohoidossa

Näytönastekatsaukset
7.5.2015
Marja-Liisa Sumelahti ja Erkki Säkö

Näytön aste: A

Topiramaatti annoksella 100 mg/vrk on lumetta tehokkaampi kohtauksittaisen migreenin estohoidossa.

Aiheesta löytyi 3 laajaa monikeskustutkimusta, joista 2 on tehty Pohjois-Amerikassa ja 1 Euroopassa, mukana myös Suomi.

Ensimmäisessä Silbersteinin ja kumppanien kaksoissokkotutkimuksessa «Silberstein SD, Neto W, Schmitt J ym. Topiramate in migraine prevention: results of a large controlled trial. Arch Neurol 2004;61:490-5 »1 tutkittiin 49 keskuksessa yhteensä 487 iältään 12–65-vuotiasta potilasta, jotka olivat sairastaneet vähintään 6 kuukauden ajan kohtauksittaista migreeniä 3–12 kohtausta, mutta ei yli 15 särkypäivää kuussa. Potilaat jaettiin 4 ryhmään, joista 1 sai lumelääkettä ja 3 muulle annettiin topiramaattia nousevin annoksin 25 mg viikossa annokseen 50, 100 ja 200 mg tai suurimpaan siedettyyn annokseen 8 viikon aikana. Annos säilytettiin sen jälkeen vakiona 18 viikon ajan. 465 potilasta kävi tutkimuksen loppuun. 100 mg ja 200 mg päiväannos oli selvästi lumetta tehokkaampi (p < 0,001), kun migreenin esiintyvyyttä verrattiin.

Paraneminen ilmeni ensimmäisen hoitokuukauden aikana: 35,9 %:lla 50 mg topiramaattiannosta, 54 %:lla 100 mg annosta ja 52 %:lla 200 mg annosta käyttävillä potilaista migreenin määrä väheni yli 50 % lumeeseen verrattuna. Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että 100 ja 200 mg päiväannoksin topiramaatti oli tehokas migreenin estohoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa, niin ikään Pohjois-Amerikassa tehdyssä tutkimuksessa «Brandes JL, Saper JR, Diamond M ym. Topiramate for migraine prevention: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:965-73 »2 Brandes ja kumppanit tutkivat samanlaista materiaalia samankaltaisin topiramaattiannoksin ja annosnostoin 52 pohjoisamerikkalaisessa keskuksessa 483 potilaalla, josta 468 kävi tutkimuksen loppuun.

Tulos oli hyvin samankaltainen: 100 mg (p < 0,008) ja 200 mg (p < 0,001) topiramaattia oli lumetta tehokkaampi ensimmäisen kuukauden aikana. Vaikutus pysyi 18 viikon seuranta-aikana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmannessa «Diener HC, Tfelt-Hansen P, Dahlöf C ym. Topiramate in migraine prophylaxis--results from a placebo-controlled trial with propranolol as an active control. J Neurol 2004;251:943-50 »3 Dienerin ja kumppaneiden 13 eri Euroopan maassa tekemässä tutkimuksessa 61 keskuksessa, joista 4 oli Suomessa, verrattiin topiramaattia 100 mg ja 200 mg vuorokausiannoksin lumeeseen ja propranololiin annoksella 80 mg x 2. Tässä tutkimuksessa molemmat topiramaattiannokset ja propranololi olivat selvästi lumetta tehokkaampia. 100 mg topiramaatti- ja 160 mg propranololiannokset olivat yhtä tehokkaita ja yhtä hyvin siedettyjä, ja jälkimmäisessä suhteessa 200 mg topiramaattiannosta parempia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

A Cochrane review «Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP ym. Topiramate for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD010610 »4 included 17 studies with a total of 3543 patients with episodic migraine. Topiramate was compared with placebo (10 trials), to another active intervention (7 trials) and different doses were directly compared in 3 trials. The doses of topiramate investigated ranged from 50 to 200 mg/day. The duration of the treatment phase of the included trials varied from 4 to 52 weeks, with a mean of 19 weeks.

Topiramate vs. placebo: headache frequency reduced by about 1.2 attacks per 28 days (MD -1.20; 95% CI -1.59 to -0.80; 9 trials, n=1737). It approximately doubled the proportion of responders relative to placebo (RR 2.02; 95% CI 1.57 to 2.60; NNT 4; 95% CI 3 to 6; 9 trials, n=1190). Separate analysis of different topiramate doses produced similar MDs vs. placebo at 50 mg (-0.95; 95% CI -1.95 to 0.04; 3 studies; n=520), 100 mg (-1.15; 95% CI -1.58 to -0.71; 6 studies; n=1620) and 200 mg (-0.94; 95% CI -1.53 to -0.36; 5 studies; n=804). All 3 doses significantly increased the proportion of responders relative to placebo; ORs were as follows: for 50 mg, 2.35 (95% CI 1.60 to 3.44; 3 studies, n=519); for 100 mg, 3.49 (95% CI 2.23 to 5.45; 5 studies; n=852); and for 200 mg, 2.49 (95% CI 1.61 to 3.87; 6 studies; n=1025). All 3 doses also significantly improved 3 or more domains of quality of life as compared to placebo. Meta-analysis of the 3 studies that included more than one dose of topiramate suggests that 200 mg is no more effective than 100 mg. Seven adverse events (AEs) were reported by at least 3 studies. These were usually mild and of a non-serious nature. Except for taste disturbance and weight loss, there were no significant differences in the frequency of AEs in general, or of the 7 specific AEs, between placebo and topiramate 50 mg. AEs in general and all of the specific AEs except nausea were significantly more common on topiramate 100 mg than on placebo, with NNHs varying from 3 to 25, and the RDs vs. placebo were even higher for topiramate 200 mg, with NNHs varying from 2 to 17.

Topiramate vs. active comparators (7 trials): when headache frequency and/or responder rate were evaluated, there was no significant differences between topiramate and amitriptyline (1 study, n=330); flunarizine (1 study, n=83); propranolol (2 studies, n=342); relaxation (1 study, n=61); but a slight significant advantage of topiramate over valproate was seen (MD -1.20; 95% CI -2.16 to -0.24; 2 studies, n=120). Relaxation improved migraine-specific quality of life significantly more than topiramate.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Migreeni 1

Kommentit

Kaikkien 3 tutkimuksen tulokset ovat hyvin sovellettavissa Suomeen, vaikka propranololin annos oli suurempi kuin yleisesti estohoidossa käytettävät annokset.

Kirjallisuutta

 1. Silberstein SD, Neto W, Schmitt J ym. Topiramate in migraine prevention: results of a large controlled trial. Arch Neurol 2004;61:490-5 «PMID: 15096395»PubMed
 2. Brandes JL, Saper JR, Diamond M ym. Topiramate for migraine prevention: a randomized controlled trial. JAMA 2004;291:965-73 «PMID: 14982912»PubMed
 3. Diener HC, Tfelt-Hansen P, Dahlöf C ym. Topiramate in migraine prophylaxis--results from a placebo-controlled trial with propranolol as an active control. J Neurol 2004;251:943-50 «PMID: 15316798»PubMed
 4. Linde M, Mulleners WM, Chronicle EP ym. Topiramate for the prophylaxis of episodic migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD010610 «PMID: 23797676»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Migreeni
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko