Tulosta

Naprokseenin ja sumatriptaanin yhdistelmä akuutin migreenin hoidossa

Näytönastekatsaukset
7.5.2015
Hannele Havanka

Näytön aste: A

Naprokseenin ja sumatriptaanin yhdistelmä on migreenin hoidossa tehokkaampi kuin kumpikaan lääke yksinään.

Tutkimus «Smith TR, Sunshine A, Stark SR ym. Sumatriptan and naproxen sodium for the acute treatment of migraine. Headache 2005;45:983-91 »1 oli monikeskustutkimus, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu. Tutkimukseen osallistui 972 potilasta. Potilaat hoitivat yhden voimakkuudeltaan kovan tai kohtalaisen migreenikohtauksen lumelääkkeellä, naprokseenilla 500 mg, sumatriptaanilla 50 mg ja naprokseenin (500 mg) ja sumatriptaanin (50 mg) yhdistelmällä.

Naprokseeni-sumatriptaaniryhmässä saavutti kivuttomuuden 46 %, sumatriptaaniryhmässä 29 %, naprokseeniryhmässä 25 % ja lumelääkeryhmässä 17 %. Naprokseeni ja sumatriptaaniyhdistelmä oli hyvin siedetty.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimus «Brandes JL, Kudrow D, Stark SR ym. Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine: a randomized trial. JAMA 2007;297:1443-54 »2 oli monikeskustutkimus, joka toteutettiin kahtena erillisenä tutkimuksena 118 keskuksessa. Tutkimuksessa 1 oli mukana 1 461 ja tutkimuksessa 2 puolestaan 1 495 potilasta. Tutkimukset olivat satunnaistettuja, kaksoissokkoutettuja tutkimuksia, joissa jokainen potilas hoiti yhden kovan tai kohtalaisen migreenikohtauksen joko naprokseenilla (500 mg), sumatriptaanilla (85 mg), naprokseenin (500 mg) ja sumatriptaanin (85 mg) yhdistelmällä tai lumelääkkeellä. Lääke tehoa arvioitiin ensin 2 tunnin kohdalla. Sumatriptaani-naprokseeniyhdistelmää verrattiin lumelääkkeeseen ja kumpaankin monoterapiaan.

Sumatriptaani-naprokseeni oli tehokkaampi kuin lumelääke. Kivuttomia kahden tunnin kohdalla oli tutkimuksessa yksi 65 vs 28 % (p < 0,001) ja tutkimuksessa kaksi 57 vs 29 % (p < 0,001). Valoherkkyys oli hävinnyt 2 tunnin kohdalla vastaavasti 58 vs 26 % ja 50 vs 32 % ja ääniherkkyys 61 vs 38 % ja 54 vs 34 %. Kivuttomana säilyi 2–24 tunnin aikana sumatriptaani-naprokseeniryhmässä 25 % ja 23 %, sumatriptaaniryhmässä 16 % ja 14 %, naprokseeniryhmässä 10 % ja 10 % ja lumelääkeryhmässä 8 % ja 7 %. Tutkijoiden mukaan sumatriptaani-naprokseeniyhdistelmä oli vaikutuksiltaan parempi kuin kumpikaan lääke yksinään.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimus «Smith T, Blumenthal H, Diamond M ym. Sumatriptan/Naproxen sodium for migraine: efficacy, health related quality of life, and satisfaction outcomes. Headache 2007;47:683-92 »3 oli avoin monikeskustutkimus, jossa 565 potilasta hoiti kovia ja kohtalaisia migreenikohtauksiaan 12 kuukauden ajan sumatriptaanin ja naprokseenin yhdistelmätabletilla. Kaikkiaan potilaat hoitivat 24 485 migreenikohtausta. 75 % kohtauksista hoidettiin yhdellä lääkeannoksella. 81 % kohtauksista saavutettiin kivun lievittyminen ja 60 % kivuttomuus 2 tunnin aikana.

Potilaat olivat tyytyväisiä lääkitykseen ja heidän elämänlaatunsa parani tutkimuksen aikana. Sekä tyytyväisyyttä että elämänlaatua arvioitiin kyselylomakkeilla. Tutkimuksessa «Winner P, Cady RK, Ruoff GE ym. Twelve-month tolerability and safety of sumatriptan-naproxen sodium for the treatment of acute migraine. Mayo Clin Proc 2007;82:61-8 »4 käytettiin mitä ilmeisimmin samaa tutkimusmateriaalia, mutta arvioitiin lääkeyhdistelmän siedettävyyttä ja turvallisuutta. Tutkijat toteavat, että lääkeyhdistelmän haittavaikutukset eivät eronneet kummankaan lääkkeen haittavaikutuksista eikä mitään uutta yllättävää tullut tutkimuksen aikana esille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

A Cochrane review «Law S, Derry S, Moore RA. Sumatriptan plus naproxen for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD008541 »5 included 12 studies with a total of 9291 patients with migraine. All studies were multicentre and diagnosed migraine (with or without aura) according to IHS criteria. Patients with frequent migraine headaches (>6 or 8 attacks per month) were excluded. The mean age of participants ranged from 40 to 43 years, and between 85% and 100% were female. Sumatriptan 85 mg or 50 mg plus naproxen 500 mg was used to treat attacks of mild to severe pain intensity. In all studies, participants self treated their headaches at home. Overall, the combination was better than placebo for pain-free and headache relief responses. At 2 hours, the NNT for pain-free response was 3.1 (95% CI 2.9 to 3.5; 8 studies, 3395 attacks) when the baseline pain was mild (50% response with sumatriptan plus naproxen vs. 18% with placebo; RR 2.76, 95%CI 2.43 to 3.13), and 4.9 (4.3 to 5.7; 4 studies, 2596 attacks) when baseline pain was moderate or severe (28% with sumatriptan plus naproxen vs. 8% with placebo; RR 3.65, 95%CI 3.0 to 4.5). Using 50 mg rather than 85 mg of sumatriptan in the combination did not significantly change the result. Treating early, when pain was still mild, was significantly better than treating once pain was moderate or severe for pain-free responses at 2 hours and during the 24 hours post dose (p=0.0001). The relative benefit of the combination vs. sumatriptan alone was 1.7 (95% CI 1.4 to 2.1; 3 trials, n=1925), the NNT was 7.4 (95% CI 6.0 to 9.9) and vs. naproxen alone it was 2.3 (95% CI 1.8 to 2.8; 3 trials, n=1944), the NNT was 10 (95% CI 7.4 to 15). Additional analyses showed that combination was significantly better than placebo or either drug alone for relief of associated symptoms (nausea, photophobia, and phonophobia) and functional disability. Dizziness, paraesthesia, somnolence, nausea, dyspepsia, dry mouth, and chest discomfort were the most commonly reported adverse events, and were somewhat more common with combination therapy than monotherapy. However, they were mostly mild or moderate in severity and rarely led to withdrawal. Also, adverse events were less frequent with naproxen than sumatriptan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Migreeni 1

Kommentit

Vaikka kyseessä on avoin tutkimus, on potilasmäärä ja hoidettujen kohtauksien määrä niin suuri, että tutkimuksia on pidettävä kelvollisena, tosin ihmetyttää, miksi ne julkaistiin erillisinä.

Kirjallisuutta

 1. Smith TR, Sunshine A, Stark SR ym. Sumatriptan and naproxen sodium for the acute treatment of migraine. Headache 2005;45:983-91 «PMID: 16109111»PubMed
 2. Brandes JL, Kudrow D, Stark SR ym. Sumatriptan-naproxen for acute treatment of migraine: a randomized trial. JAMA 2007;297:1443-54 «PMID: 17405970»PubMed
 3. Smith T, Blumenthal H, Diamond M ym. Sumatriptan/Naproxen sodium for migraine: efficacy, health related quality of life, and satisfaction outcomes. Headache 2007;47:683-92 «PMID: 17501849»PubMed
 4. Winner P, Cady RK, Ruoff GE ym. Twelve-month tolerability and safety of sumatriptan-naproxen sodium for the treatment of acute migraine. Mayo Clin Proc 2007;82:61-8 «PMID: 17285787»PubMed
 5. Law S, Derry S, Moore RA. Sumatriptan plus naproxen for acute migraine attacks in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD008541 «PMID: 24142431»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Migreeni
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko