Tulosta

Frovatriptaani akuutin migreenikohtauksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
7.5.2015
Markus Färkkilä

Näytön aste: A

Frovatriptaani on tehokas akuutin migreenikohtauksen hoidossa

Frovariptanin puoliintumisaika (t1/2) 2,5 mg:n annoksella on 26 tuntia, mikä on selvästi kaikkia muita triptaaneja pidempi, ja lähestyy vanhojen ergotamiinivalmisteiden puoliintumisaikaa «Buchan P. The pharmacokinetics of frovatriptan (VML251/SB209509), a potent selective 5-HT1B/1D agonist, following single dose administration by oral and intravenous routes to healthy male and female v»1.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolmessa satunnaistetussa, lumekontrolloidussa akuutin migreenikohtauksen hoitotutkimuksessa yhteensä 2 676 potilasta hoiti 1–3 migreenikohtausta 1–2 annoksella (2,5 mg) frovatriptaania. Kahden tunnin kohdalla päänsärkyvaste oli 37–46 % frovatriptaanilla ja 21–27 % lumehoidolla, (p < 0,001) ja 4 tunnin aktiivilääkevaste oli 56–65 % ja 31–38 % lumelääkkeellä (p < 0,0001). Kahden tunnin ja 4 tunnin kohdalla täysin säryttömien määrät olivat frovatriptaanilla 9–14 % ja 27–32 %, vastaavasti, kun vastaavat luvut lumehoidossa olivat 2–3 % ja 9–14 %. Päänsärky uusi 24 tunnin kuluessa frovatriptaania käyttäneillä 10–25 %:lla «Ryan R, Géraud G, Goldstein J ym. Clinical efficacy of frovatriptan: placebo-controlled studies. Headache 2002;42;2:S84-92 »2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kun frovatriptaania annettiin 2 päivässä profylaktisesti 6 päivän ajan kuukautismigreenin estohoidossa, se esti kuukautismigreenin yli puolella potilaista, eikä merkittäviä haittavaikutuksia havaittu «Silberstein SD, Elkind AH, Schreiber C ym. A randomized trial of frovatriptan for the intermittent prevention of menstrual migraine. Neurology 2004;63:261-9 »3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Migreeni 1

Kommentit

Riittävää näyttöä frovatriptaanin hyödyllisyydestä kuukautismigreenin estolääkkeenä ei ole.

Kirjallisuutta

  1. Buchan P. The pharmacokinetics of frovatriptan (VML251/SB209509), a potent selective 5-HT1B/1D agonist, following single dose administration by oral and intravenous routes to healthy male and female volunteers. Headache 1998;38:376
  2. Ryan R, Géraud G, Goldstein J ym. Clinical efficacy of frovatriptan: placebo-controlled studies. Headache 2002;42;2:S84-92 «PMID: 12028324»PubMed
  3. Silberstein SD, Elkind AH, Schreiber C ym. A randomized trial of frovatriptan for the intermittent prevention of menstrual migraine. Neurology 2004;63:261-9 «PMID: 15277618»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Migreeni
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko