Tulosta

Raskausdiabetes ja liikunta

Näytönastekatsaukset
13.10.2010
Ilkka Rauramo

Näytön aste: C

Kolmannen trimesterin aikana toteutettu liikunta raskausdiabetesta sairastavilla naisilla ei näytä vaikuttavan raskauden kulkuun, insuliinihoidon tarpeeseen, synnytyksen kulkuun eikä vastasyntyneen vointiin.

Ceysens ja kumppanit valitsivat Cochrane-katsaukseensa «Ceysens G, Rouiller D, Boulvain M. Exercise for diabetic pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004225 »1 «»1 hyväksyttävästi kontrolloidut raskausdiabetesta ja tyypin 1 ja 2 diabetesta sairastavien raskaana olevien naisten aerobistyyppisten harjoitusohjelmien vertailut. Katsaus käsittää joulukuun 2005 loppuun mennessä julkaistut tutkimukset. Neljä tutkimusta, joissa oli yhteensä 114 naista, täytti kriteerit. Tutkimukset rajoittuivat raskausdiabetesta sairastaviin. Kaikki tutkittavat noudattivat ruokavaliota. Tutkimusten kesto oli keskimäärin 6 viikkoa. Käytetyt liikuntamuodot olivat kävely, kuntopyöräily, pyöräily, circuit training, käsiergometri ja vapaavalintainen liikunta. Liikuntaohjelmat olivat 20–45 minuutin mittaiset ja liikuntakertoja oli 3–7. Kolmessa tutkimuksessa liikuntaan käytetty viikoittainen aika oli vähintään 3 tuntia. Yhdessä tutkimuksista kontrolliryhmän äidit saivat insuliinihoitoa. Kontrolliryhmää kehotettiin olemaan osallistumatta järjestettyyn liikuntaan tai noudattavan entisenlaista liikuntaa. Tutkimuksien muuttujat olivat vaihtelevat.

Liikunnan ei todettu vaikuttaneen enneaikaisuuteen, syntymäpainoon, synnytystapaan, insuliinin käyttöön, makrosomiaan, kohdunsisäiseen kuolemaan, epämuodostumiin tai vastasyntyneen Apgarin pisteisiin

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Vaikka yksikään tutkimuksista ei ole suomalainen, tulokset soveltuvat hyvin suomalaiseen väestöön.

Kirjallisuutta

  1. Ceysens G, Rouiller D, Boulvain M. Exercise for diabetic pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004225 «PMID: 16856038»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko