Tulosta

Liikunta, polven nivelrikko ja kipu

Näytönastekatsaukset
16.10.2015
Urho Kujala

Näytön aste: A

Liikuntahoito vähentää koettua kipua lievää tai kohtalaista polven nivelrikkoa sairastavilla potilailla, joskin vaikutus on vähäinen.

Fransenin johtama työryhmä valitsi Cochrane-katsaukseensa «Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD004376 »1 ne satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka vertasivat jonkin tyyppisen liikuntahoidon vaikuttavuutta itseilmoitettuun kipuun polven nivelrikossa verrattuna verrokkeihin, jotka eivät harjoitelleet. Haku on tehty elokuuhun 2008 mennessä julkaistuista tutkimuksista. He sulkivat katsauksestaan pois vedessä toteutetun liikuntahoidon. Tutkittavina olivat aikuiset polvinivelrikkopotilaat, joiden nivelrikko oli todettu joko radiologisesti tai joilla oli itseilmoitettu nivelrikko. Usean katsaukseen valitun tutkimuksen potilaat olivat joko sairauden alkuvaiheen potilaita tai he olivat lieväoireisia. Katsauksen sisäänottokriteerit täyttäviä polven nivelrikon liikuntahoidon vaikuttavuustutkimuksia joissa raportoitiin lopputulosmuuttujana kipu, löytyi 32 ja näissä tutkimuksissa oli 3 616 tutkittavaa. Käytettyjen liikuntahoitojen harjoitusmuoto, yksittäisen harjoituksen kesto, teho ja harjoitusten useus vaihtelivat suuresti. Hoitointerventioiden kokonaiskesto vaihteli kuukaudesta noin kahteen vuoteen.

Tulosten mukaan liikuntahoito vähentää hieman kipua (Standardized Mean Difference 0,40 (95 % luottamusväli 0,30–0,50) polven nivelrikkopotilailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Liikunta 1

Kommentit:

Suomessa on tehty aihetta koskevaa tutkimusta vähän, mutta meta-analyysin «Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD004376 »1tulokset ovat sovellettavissa hyvin suomalaiseen väestöön. Tutkittavina olleet lievää tai kohtalaista nivelrikkoa potevat keski-ikäiset ja iäkkäät naiset ja miehet

Huomattavaa on, että interventiot ovat pääosin lyhyitä (2 kuukautta tai lyhyempiä) ja vaikutukset häviävät harjoittelun päätyttyä. Pidempiaikainen vaikutus edellyttää harjoittelun jatkumista «Pisters MF, Veenhof C, van Meeteren NL ym. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review. Arthritis Rheum 2007;57:1245-53 »2.

Ryhmä- tai yksilöhoitona toteutetussa liikuntahoidon vaikuttavuudessa ei näyttäisi olevan merkitsevää eroa, kun vaikutusta arvioidaan koetun kivun muutoksena. Kotiharjoittelun vaikuttavuus sitä vastoin näyttäisi olevan ohjattua harjoittelua vähäisempi.

Sekä kävely että polven ojentajalihasten voimaharjoittelu vähentävät koettua kipua polven nivelrikkopotilailla pääosin epäsuoraan vertailuun perustuen yhtä paljon «Roddy E, Zhang W, Doherty M. Aerobic walking or strengthening exercise for osteoarthritis of the knee? A systematic review. Ann Rheum Dis 2005;64:544-8 »3, vaikkakin tehokkaimmin kipua näyttäisi lievittävän reisilihaksen vastusharjoitukset, jotka tehdään ilman oman kehon painovarausta «Tanaka R, Ozawa J, Kito N ym. Efficacy of strengthening or aerobic exercise on pain relief in people with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Cl»6. Parhaiten kivun lievitys onnistuu jos potilaalle ohjelmoidaan yhdenlaista harjoittelumuotoa kerrallaan «Juhl C, Christensen R, Roos EM ym. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Art»7.

Tutkimuksia vedessä tapahtuvasta harjoittelusta on vähemmän, mutta tulokset ovat samansuuntaisia kuin muidenkin liikuntahoitotutkimusten tulokset «Cochrane T, Davey RC, Matthes Edwards SM. Randomised controlled trial of the cost-effectiveness of water-based therapy for lower limb osteoarthritis. Health Technol Assess 2005;9:iii-iv, ix-xi, 1-114 »4, «Bartels EM, Lund H, Hagen KB ym. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD005523 »5, «Waller B, Ogonowska-Slodownik A, Vitor M ym. Effect of therapeutic aquatic exercise on symptoms and function associated with lower limb osteoarthritis: systematic review with meta-analysis. Phys Ther »8.

Kirjallisuutta

 1. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2008;:CD004376 «PMID: 18843657»PubMed
 2. Pisters MF, Veenhof C, van Meeteren NL ym. Long-term effectiveness of exercise therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee: a systematic review. Arthritis Rheum 2007;57:1245-53 «PMID: 17907210»PubMed
 3. Roddy E, Zhang W, Doherty M. Aerobic walking or strengthening exercise for osteoarthritis of the knee? A systematic review. Ann Rheum Dis 2005;64:544-8 «PMID: 15769914»PubMed
 4. Cochrane T, Davey RC, Matthes Edwards SM. Randomised controlled trial of the cost-effectiveness of water-based therapy for lower limb osteoarthritis. Health Technol Assess 2005;9:iii-iv, ix-xi, 1-114 «PMID: 16095546»PubMed
 5. Bartels EM, Lund H, Hagen KB ym. Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD005523 «PMID: 17943863»PubMed
 6. Tanaka R, Ozawa J, Kito N ym. Efficacy of strengthening or aerobic exercise on pain relief in people with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Rehabil 2013;27:1059-71 «PMID: 23828186»PubMed
 7. Juhl C, Christensen R, Roos EM ym. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol 2014;66:622-36 «PMID: 24574223»PubMed
 8. Waller B, Ogonowska-Slodownik A, Vitor M ym. Effect of therapeutic aquatic exercise on symptoms and function associated with lower limb osteoarthritis: systematic review with meta-analysis. Phys Ther 2014;94:1383-95 «PMID: 24903110»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Liikunta
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko