Tulosta

Luudutusleikkauksen vaikuttavuus kroonisen degeneratiivisen alaselkäkivun hoidossa verrattuna tavanomaiseen fysioterapiaan

Näytönastekatsaukset
14.5.2008
Seppo Seitsalo, Heikki Österman ja Antti Malmivaara

Näytön aste: B

Lannerangan luudutuskirurgia tarkoin valituilla kroonisilla selkäpotilailla saattaa johtaa parempaan toipumiseen kuin tavanomainen fysioterapia kahden vuoden seurannassa.

Yleiskatsauksessa järjestelmällisistä katsauksista «van Tulder M, Koes B, Seitsalo S, Malmivaara A. Outcome of invasive treatment modalities on back pain and sciatica: an evidence-based review. Eur Spine J 2006;15 (Suppl 1):S82-92»1 raportoitiin kolme satunnaistettua hoitotutkimusta kroonisen alaselkäkivun kirurgisen hoidon vaikuttavuudesta verrattuna konservatiiviseen hoitoon.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Fritzell P, Hagg O, Wessberg P, Nordwall A; Swedish Lumbar Spine Study Group. 2001 Volvo Award Winner in Clinical Studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multi»2 (n=294) verrattiin lanneselän luudutusleikkausta konventionaaliseen avohoidossa toteutettavaan fysioterapiaan. Potilailla oli ollut vähintään 2 vuoden alaselkäkipu ilman juurikompressio-oireilua. Kaikki potilaat olivat saaneet fysioterapiaa tuloksetta. Potilaat satunnaistettiin fysioterapiaan ja kolmeen eri tekniikalla tehtyyn luudutusleikkausryhmään. Leikkauspotilailla selkäkipu väheni 2 vuoden seurannassa tilastollisesti enemmän (33 % väheneminen verrattuna 7 % vähenemiseen vertailuryhmässä), heillä oli vähemmän koettua haittaa (Oswetry laski 25 % vs 6 %) ja heidän työhön paluunsa onnistui paremmin (36 % vs 13 %). Eri luudutustekniikoiden välillä ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Tulder M, Koes B, Seitsalo S, Malmivaara A. Outcome of invasive treatment modalities on back pain and sciatica: an evidence-based review. Eur Spine J 2006;15 (Suppl 1):S82-92
  2. Fritzell P, Hagg O, Wessberg P, Nordwall A; Swedish Lumbar Spine Study Group. 2001 Volvo Award Winner in Clinical Studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multicenter randomized controlled trial from the Swedish Lumbar Spine Study Group. Spine 2001;26:2521-32
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko