Tulosta

Välilevyn lämpöhoidon (IDET) vaikuttavuus selkäkivussa

Näytönastekatsaukset
14.5.2008
Heikki Österman ja Seppo Seitsalo

Näytön aste: C

Välilevyn lämpöhoito ei vähentäne kipua ja haittaa kroonisessa selkäkivussa, ja näyttö vaikuttavuudesta on ristiriitaista.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa haettiin IDET-hoitoon liittyviä vertailututkimuksia Medline-, Embase- ja Cochranetietokannoista vuoteen 2005 asti «Urrutia G, Kovacs F, Nishishinya MB, Olabe J. Percutaneous thermocoagulation intradiscal techniques for discogenic low back pain. Spine 2007;32:1146-54 »1. Kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa verrattiin IDET-hoitoa lumehoitoon. Amerikkalaisessa tutkimuksessa 64 potilasta satunnaistettiin IDET-hoitoon tai vastaavaan lumetoimenpiteeseen. Hoitoryhmässä raportoitiin merkitsevästi parempia tuloksia kivun ja siihen liittyvän haitan paranemisessa. Muutos kipujanalla oli 1.3 ja Oswestry-indeksissä 7/100 hoitoryhmän hyväksi. 50 % hoitoryhmän potilaista ei toisaalta kokenut merkitsevää parannusta oireissaan.

Australialainen tutkimus oli kaksoissokkoutettu ja siinä verrattiin IDET-hoidon vaikuttavuutta vastaavaan lumetoimenpiteeseen (38 IDET vs 19 lume). Kuuden kuukauden seurannassa ei nähty eroja ryhmien välillä kivussa tai kipuun liittyvässä haitassa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Urrutia G, Kovacs F, Nishishinya MB, Olabe J. Percutaneous thermocoagulation intradiscal techniques for discogenic low back pain. Spine 2007;32:1146-54
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko