Tulosta

Triggerpisteisiin annettujen puuduteinjektioiden vaikuttavuus subakuutissa ja kroonisessa epäspesifisessä selkäkivussa

Näytönastekatsaukset
30.6.2014
Antti Malmivaara ja Jukkapekka Jousimaa

Näytön aste: D

Triggerpisteisiin annettujen puuduteinjektioiden vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa tutkimustietoa.

Cochrane-katsaukseen «Staal JB, de Bie R, de Vet HC ym. Injection therapy for subacute and chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD001824 »1, «»1 sisällytettiin vuoden 2007 maaliskuuhun mennessä indeksoidut satunnaistetut vaikuttavuustutkimukset, joita löytyi kaikkiaan 18 (1 179 potilasta). Injektiokohteet vaihtelivat epiduraalisesta ja fasettinivelistä (muun muassa intra-artikulaariset ja periartikulaariset injektiot sekä hermoblokadit) paikallisiin (muun muassa kipukohdat sekä triggerpisteet). Lääkeaineina oli kortikosteroideja, paikallispuudutetta ja joitakin muita lääkkeitä. 10 tutkimusta 18:sta luokiteltiin tasokkaaksi. Tulosten tilastollinen yhdistäminen ei ollut mahdollista aineistojen kliinisen heterogeenisuuden vuoksi.

Tulosten perusteella ei ole vahvaa näyttöä minkään injektiotyypin puolesta tai niitä vastaan. Katsauksen tekijät katsovat, että näyttö tukemaan injektioterapian käyttöä subakuutissa tai kroonisessa selkäkivussa on riittämätöntä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Alaselkäkipu 1

Kirjallisuutta

  1. Staal JB, de Bie R, de Vet HC ym. Injection therapy for subacute and chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD001824 «PMID: 18646078»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Alaselkäkipu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko