Tulosta

Fasettinivelen kortisoni-injektion vaikuttavuus kroonisessa epäspesifisessä selkäkivussa

Näytönastekatsaukset
14.5.2008
Antti Malmivaara ja Seppo Seitsalo

Näytön aste: C

Fasettinivelen kortisoni-injektiolla ei liene vaikuttavuutta kroonisessa epäspesifisessä selkäkivussa.

Yleiskatsauksessa järjestelmällisistä katsauksista «van Tulder M, Koes B, Seitsalo S, Malmivaara A. Outcome of invasive treatment modalities on back pain and sciatica: an evidence-based review. Eur Spine J 2006;15 (Suppl 1):S82-92 »1 ja Cochrane katsauksessa «Nelemans PJ, de Bie RA, de Vet HC, Sturmans F. Injection therapy for subacute and chronic benign low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD001824»2 arvioitiin fasettinivelen kortisoni-injektion vaikuttavuutta verrattuna lumeinjektioon. Yhdessä satunnaistetussa hoitotutkimuksessa kivun vähenemisen kokeneiden osuuksissa ei ollut eroa yhden kuukauden seurannassa: RR 0.89 (0.65–1.21) eikä kolmen kuukauden seurannassa RR 0.90 (0.69–1.17). Kuuden kuukauden seurannassa niiden potilaiden osuudet, joilla kipu oli vähentynyt merkittävästi tai erittäin merkittävästi olivat selvästi suuremmat methylprednisolonilla hoidettujen kuin lumehoidon saaneiden ryhmässä (46 % vs 15 %, p=0.002). Tästä löydöksestä huolimatta tutkijat katsoivat fasettinivelen kortisoni-injektion vaikuttavuuden pieneksi, koska 11 potilasta niistä 22:sta, joiden kivut olivat lievittyneet, eivät olleet saaneet hoidosta hyötyä aiemmissa seuranta-ajankohdissa. Lisäksi muita hoitotoimenpiteitä oli enemmän kortisonihoitoa saaneilla kuin lumehoidon saaneilla. Toisessa tutkimuksessa methylprednisolonia ja/tai puudutetta saaneilla kivun keskimääräisessä lievittymisessä ei ollut eroa lumehoidon saaneisiin verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Tulder M, Koes B, Seitsalo S, Malmivaara A. Outcome of invasive treatment modalities on back pain and sciatica: an evidence-based review. Eur Spine J 2006;15 (Suppl 1):S82-92
  2. Nelemans PJ, de Bie RA, de Vet HC, Sturmans F. Injection therapy for subacute and chronic benign low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD001824
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko