Tulosta

Epiduraalisen kortisoni-injektion vaikuttavuus kroonisessa epäspesifisessä selkäkivussa

Näytönastekatsaukset
14.5.2008
Seppo Seitsalo ja Antti Malmivaara

Näytön aste: B

Epiduraalisella kortisoni-injektiolla ei ilmeisesti ole vaikuttavuutta kroonisessa epäspesifisessä alaselkäkivussa.

Yleiskatsauksessa järjestelmällisistä katsauksista «van Tulder M, Koes B, Seitsalo S, Malmivaara A. Outcome of invasive treatment modalities on back pain and sciatica: an evidence-based review. Eur Spine J 2006;15 (Suppl 1):S82-92 »1 neljä satunnaistettua hoitotutkimusta arvioivat epiduraalisten kortisoni-injektoiden lyhyen aikavälin vaikuttavuutta vertaamalla kortisoni- ja puuduteinjektioita pelkkään puudute- tai keittosuolainjektioihin. Meta-analyysissa ei todettu ryhmien välisiä merkittäviä eroja kivun lievittymisessä kuuden viikon seurannassa (RR 0.92; 95 % luottamusväli 0.76–1.11) ja kuuden kuukauden seurannassa (RR 0.93; 95 % luottamusväli 0.79–1.09).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Tulder M, Koes B, Seitsalo S, Malmivaara A. Outcome of invasive treatment modalities on back pain and sciatica: an evidence-based review. Eur Spine J 2006;15 (Suppl 1):S82-92
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko