Tulosta

Transkutaaninen elektrinen neurostimulaatio (tens) epäspesifisen kroonisen alaselkäkivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
14.5.2008
Tiina Kuukkanen

Näytön aste: C

TENS ei liene vaikuttavampi kuin lumehoito.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Khadilkar A, Milne S, Brosseau L, Robinson V, Saginur M, Shea B, Tugwell P, Wells G. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):C»1 löytyi kaksi kelvollista satunnaistettua kroonista selkäkipua koskevaa tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 175 alaselkäkipuista henkilöä. Toinen (Cheing 1999) tutkimuksista (N=30) osoitti yhtenä päivänä annetun 60 minuutin TENS hoidon vähentävän merkitsevästi subjektiivisesti koettua kipua hoitokerran aikana verrattuna lumehoitoon. Toisessa (Deyo 1990) tutkimuksessa (N=145) TENSiä käytettiin itsehoitona kolme kertaa päivässä neljän viikon ajan, mutta ei havaittu eroja TENSin tai lumen välillä kivussa, selän flexioliikkuvuudessa, toimintakyvyssä tai terveydenhuollon palvelujen käytössä.

Haittavaikutukset: Elektrodien kiinnitys saattaa aiheuttaa ihon ärtymistä, mutta tämä vaikutus tuli esiin myös lumeryhmissä «Deyo RA, Walsh NE, Martin DC, Schoenfeld LS, Ramamurthy S. A controlled trial of transcutaneous electrical stimulation (TENS) and exercise for chronic low back pain. N Engl J Med 1990;322:1627-34»2.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Nämä tutkimukset tarkastelivat TENSiä yksittäisenä hoitona, mutta tavallisesti TENSiä käytetään yhdistettynä muihin hoitomuotoihin. Lisäksi tutkimukset erosivat huomattavasti toisistaan muun muassa tutkimusasetelman, metodologian, kriteereiden, TENS-intervention ja muiden interventioiden sekä tulosmuuttujien suhteen. Tällä hetkellä tarvitaan lisää korkeatasoista tutkimusta osoittamaan TENSin vaikuttavuus yksittäisenä tai yhdistettynä muihin hoitomuotoihin alaselkäkivuissa.

Kirjallisuutta

  1. Khadilkar A, Milne S, Brosseau L, Robinson V, Saginur M, Shea B, Tugwell P, Wells G. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD003008
  2. Deyo RA, Walsh NE, Martin DC, Schoenfeld LS, Ramamurthy S. A controlled trial of transcutaneous electrical stimulation (TENS) and exercise for chronic low back pain. N Engl J Med 1990;322:1627-34
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko