Tulosta

Vetohoitojen vaikuttavuus kroonisessa alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
14.5.2008
Tiina Kuukkanen

Näytön aste: B

Yksittäisenä hoitomuotona vetohoito (traktio) ei ilmeisesti ole vaikuttavampaa kuin lumehoito, hoidotta jättäminen tai muut hoidot kroonisessa alaselkäkivussa. Autotraktio saattaa olla vaikuttavampi hoito kuin lumehoito tai hoidotta jättäminen joillakin säteilyoireisilla selkäpotilailla.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus «Clarke JA, van Tulder MW, Blomberg SE, de Vet HC, van der Heijden GJ, Bronfort G. Traction for low-back pain with or without sciatica. Cochrane Database Syst Rev 2005;(4):CD003010 »1 sisälsi 24 satunnaistettua tutkimusta (N=2 177 potilasta). Tutkimukset olivat suurimmaksi osaksi vanhoja ja vain viisi niistä oli korkeatasoisia. Tutkimuksissa traktiota verrattiin lumehoitoon, hoidotta jättämiseen ja muihin hoitoihin kivun kestoltaan heterogeenisellä alaselkäkipuisten ryhmällä. Kahden korkeatasoisen tutkimuksen mukaan on vahvaa näyttöä siitä, ettei jatkuva traktio ole vaikuttavampaa kipuun, toimintakykyyn tai työstä poissaoloihin kuin lumehoito tai hoidotta jättäminen. Kahden satunnaistetun tutkimuksen tulosten mukaan on vahvaa näyttöä siitä, että autotraktio on vaikuttavampi lievittämään kipua, vähentämään töistä poissaoloja ja yleistä parantumista kuin lumehoito tai hoidotta jättäminen säteilyoireisilla alaselkäpotilailla. Kuusi tutkimusta (N=931), joista viisi oli heikkotasoista, vertasi traktion vaikutusta muihin hoitoihin (mm. manipulaatio, korsetti, voimaharjoittelu, infrapuna) heterogeenisellä säteilyoireisella alaselkäkipuisten ryhmällä. Näiden tutkimusten tulokset olivat ristiriitaisia. Kahden satunnaistetun tutkimuksen mukaan intermittoivan tai jatkuvan traktion välillä ei ole eroja, eikä myöskään vedossa käytetyn voiman mukaan.

Haittavaikutukset: Tutkimuksissa on raportoitu muun muassa selkäkivun lisääntymistä, neurologisten tai muiden oireiden voimistumista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Uudet korkeatasoiset tutkimukset traktion vaikutuksesta puuttuvat. Tutkimuksissa traktion toteutustavat olivat erilaisia: manuaalinen/koneellinen veto joko jatkuvana tai intermittoivana, autotraktio ja painovoimaan perustuva veto. Lisäksi traktioissa käytetyt voimat erosivat huomattavasti ja tutkimusten koehenkilöryhmät olivat hyvin heterogeenisia muun muassa kivun kestoltaan ja oireistoltaan.

Kirjallisuutta

  1. Clarke JA, van Tulder MW, Blomberg SE, de Vet HC, van der Heijden GJ, Bronfort G. Traction for low-back pain with or without sciatica. Cochrane Database Syst Rev 2005;(4):CD003010
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko