Tulosta

Nivelensisäinen glukokortikoidi

Näytönastekatsaukset
12.8.2009
Timo Möttönen

Näytön aste: B

Nivelensisäinen glukokortikoidi ilmeisesti auttaa kipuun, vähentää nivelen turvotusta ja parantaa nivelen liikelaajuutta.

Cochrane-katsauksessa «Wallen M, Gillies D. Intra-articular steroids and splints/rest for children with juvenile idiopathic arthritis and adults with rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1): CD002824 »1 (lyhennelmä «»1) on kerätty tutkimusnäyttö (yhteensä 5 tutkimusta) nivelensisäisen glukokortikoidihoidon tehokkuudesta sekä injektion jälkeisen levon vaikutuksesta lääkepistoksen tehoon. Tutkimuksissa on verrattu nivelensisäisen glukokortikoidihoidon tehoa hoitamattomaan kontrolliryhmään tai lumelääkettä saaneeseen ryhmään nivelreumaa sairastavilla. Viidessä tutkimuksessa kaikkiaan oli potilaita 346 ja polvinivelensisäisen glukokortikoidin vaikutusta tutkittiin. Yhdessä laadukkaassa tutkimuksessa kivun todettiin vähentyneen päivän kuluttua injektiosta 28.33:sta 13.46:een (VAS 0–100) sekä McGill Pain asteikolla 8.89:stä 3.96:een, mutta ei enää viikon kuluttua tai 7–12 viikon päästä. Syntyi myös vaikutelma, että injektio paransi polven liikelaajuutta koukistuksessa (14 asteella) sekä vähensi ojennusvajausta (20 asteella) sekä vähensi polven ympärysmittaa (mediaani 0.3 cm) ja aamujäykkyyttä (60 minuutista 7.6 minuuttiin). Yhdessä tutkimuksessa (n = 91) tutkittiin levon vaikutusta injektion jälkeiseen hoitotulokseen ja todettiin levon parantavan hoitotulosta. Katsauksen laatijan mielestä on olemassa jonkin verran näyttöä polviniveleen annetun glukokortikoidihoidon suotuisesta vaikutuksesta nivelreuman aiheuttamiin polvitulehduksen oireisiin ja löydöksiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Käytännön työtä tekevä lääkäri, joka on hoitanut tulehtuneita turvonneita niveliä glukokortikoidi-injektioilla, on huomannut hoidon tehon yksittäisillä potilaillaan. Tästä aiheesta on kirjoitettu laaja Cochrane katsaus.

Kirjallisuutta

  1. Wallen M, Gillies D. Intra-articular steroids and splints/rest for children with juvenile idiopathic arthritis and adults with rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1): CD002824
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko