Tulosta

Palliatiivinen kipusädehoito (kertasädehoito)

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Tiina Saarto

Näytön aste: A

Kertasädehoito lievittää luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua yhtä tehokkaasti kuin pidempikestoinen sädehoito.

Systemoitu katsaus «Chow E, Harris K, Fan G ym. Palliative radiotherapy trials for bone metastases: a systematic review. J Clin Oncol 2007;25:1423-36 »1 vuodelta 2007 sisältää vuosina 1986–2006 julkaistut 16 kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin kertasädehoitoa useamman kerran toteutettuun fraktioituun hoitoon kivuliaiden luustoetäpesäkkeiden hoidossa. Tutkimuksissa oli yhteensä mukana 5 000 potilasta, joista 2 513 sai kertasädehoidon ja 2 487 fraktioidun sädehoidon.

Fraktiointimallien välillä ei todettu eroa tehossa: kipu lievittyi kertafraktiolla 58 %:lla ja fraktioidulla sädehoidolla 59 %:lla potilaista (OR 0.99, 95 % luottamusväli 0.95–1.03). Täydellinen kivun lievitys oli raportoitu 13 työssä (4 726 potilasta); 23 %:lla kertafraktiolla ja 24 %:lla fraktioidulla sädehoidolla (OR 0.997, 95 % luottamusväli 0.88–1.06).

Patologiset murtumat oli raportoitu 8:ssa (4 022 potilasta) ja selkäydinkompressiot 5:ssä (2 886 potilasta) tutkimuksessa. Merkittävää eroa ei voitu osoittaa patologisten murtumien eikä selkäydinkompressioiden esiintyvyydessä eri fraktiointimallien välillä, vaikka niitä esiintyi hieman enemmän kertafraktiohoidon jälkeen: patologisia murtumia 65 potilaalla (3.2 %) vs. 57 (2.8 %), OR 1.10 (95 % luottamusväli 0.61–1.99, p = 0.75), ja selkäydinkompressioita 41 potilaalla (2.8 %) vs. 28 (1.9 %), OR 1.44 (95 % luottamusväli 0.90–2.30, p = 0.13). Tulos ei muuttunut selkäydinkompressioiden osalta, vaikka mukaan otettiin vain ne (3 tutkimusta), joilla oli nikamapesäke entuudestaan tiedossa (p = 0.31). Toksisuudessa ei ollut eroa ryhmien välillä. Kahdessa työssä fraktioidun sädehoidon jälkeen raportoitiin enemmän toksisuutta, kuten pahoinvointia ja ripulia, kuin kertafraktion jälkeen.

Uusintasädehoidon tarvetta selvitettiin 9 tutkimuksessa (4 085 potilasta). Uusintasädehoidon tarve oli 2.5-kertanen kertahoidon (20 %) jälkeen kuin fraktioidun sädehoidon jälkeen (8 %), (95 % luottamusväli 1.76–3.56, p < 0.00001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Chow E, Harris K, Fan G ym. Palliative radiotherapy trials for bone metastases: a systematic review. J Clin Oncol 2007;25:1423-36 «PMID: 17416863»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko