Tulosta

Raskausdiabetes ja sikiön epämuodostumat

Näytönastekatsaukset
28.4.2008
Marja Vääräsmäki

Näytön aste: B

Epämuodostumien esiintyvyys ei liene olennaisesti lisääntynyt raskausdiabeteksessa.

Uudessa Seelannissa tehty prospektiivinen tutkimus, jossa verrattiin synnynnäisten epämuodostumien esiintymistä tyypin 1 ja 2 diabeteksessa sekä raskausdiabeteksessa «Farrell T, Neale L, Cundy T. Congenital anomalies in the offspring of women with type 1, type 2 and gestational diabetes. Diabet Med 2002;19:322-6 »1. Tutkimusaineisto koostui yhden sairaalan aineistosta vuosina 1985–2000 ja se käsitti sekä raskaudenaikaisessa ultraäänitutkimuksessa että vastasyntyneen kliinisessä tutkimuksessa todetut merkittävät (major) epämuodostumat. Tutkimuksessa oli mukana 1 822 raskausdiabeetikkoa, ja epämuodostumien esiintyvyys heillä oli 1.4 % (95 %:n luottamusväli 0.9–2.0), kun se tyypin 1 diabeetikoilla oli 5.9 % ja tyypin 2 diabeetikoilla 4.4 %. Raskausdiabeetikoista 237:lla (13 %) todettiin diabetes 6 viikkoa synnytyksen jälkeen tehdyssä glukoosirasituksessa. Heillä epämuodostumia oli 4.6 %:lla (95 %:n luottamusväli 2.3–8.2), kun vastaava riski raskauden jälkeen normaaliksi palautuneen sokeriaineenvaihdunnan ryhmässä oli 0.9 % (95 %:n luottamusväli 0.5–1.5), mikä oli sama kuin taustaväestöllä. Ilmeisimmin edellisessä ryhmässä on diagnosoimattomia 2-tyypin diabeetikoita, jolloin epämuodostumien esiintyvyys on samaa luokkaa kuin tyypin 1 ja 2 diabeteksessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalainen kohorttitutkimus, jossa yhden yliopistosairaalan aineistosta selvitettiin epämuodostumien esiintyvyyttä raskausdiabeetikoilla «Schaefer UM, Songster G, Xiang A ym. Congenital malformations in offspring of women with hyperglycemia first detected during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1997;177:1165-71 »2. Aineisto oli kerätty vuosina 1987–1995 ja siihen kuului 3 743 OGTT:lla (suun kautta tehty glukoosirasitus) varmistettua raskausdiabetesta sairastavaa naista. Epämuodostumat jaettiin major- ja minor-tyyppisiin. Kokonaisaineistossa major-tyyppisiä epämuodostumia oli 108 (2.9 %) ja minor-tyyppisiä 91 (2.4 %). Äitien diagnoosihetken paastoglukoosi korreloi epämuodostumafrekvenssiin siten, että mikäli f-gluk oli < 6.7 mmol/l (n = 2 973), major-tyyppisiä epämuodostumia todettiin 2.1 %:lla ja kun veren glukoosipitoisuus oli 6.7–14..4 mmol/l (n = 747) esiintyvyys oli 5.2 %. Suurin esiintyvyys oli siinä 23 äidin ryhmässä, joilla paastoglukoosi oli > 14.4 mmol/l.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Farrell T, Neale L, Cundy T. Congenital anomalies in the offspring of women with type 1, type 2 and gestational diabetes. Diabet Med 2002;19:322-6 »1: Iso aineisto, hyvin esitetty, mutta ei terveitä raskaana olevia vertailuryhmänä. Epämuodostumat liittyvät siis yleensä aiemmin diagnosoimattomaan diabetekseen.

«Schaefer UM, Songster G, Xiang A ym. Congenital malformations in offspring of women with hyperglycemia first detected during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1997;177:1165-71 »2: Iso aineisto. Ei kontrolliaineistoa (terveet raskaana olevat), verrattiin verensokeritasojen mukaan. Ainoastaan ensimmäinen ryhmä on raskausdiabeetikkoja, muut ovat käytännössä diabeetikkoja.

Kirjallisuutta

  1. Farrell T, Neale L, Cundy T. Congenital anomalies in the offspring of women with type 1, type 2 and gestational diabetes. Diabet Med 2002;19:322-6 «PMID: 11943005»PubMed
  2. Schaefer UM, Songster G, Xiang A ym. Congenital malformations in offspring of women with hyperglycemia first detected during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1997;177:1165-71 «PMID: 9396914»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko