Tulosta

Tehostetun hoidon vaikutus raskausdiabeteksessa

Näytönastekatsaukset
11.6.2013
Risto Kaaja ja Tapani Rönnemaa

Näytön aste: A

Verensokerin omaseuranta ja sen avulla säädetty hoito vähentävät perinataalikomplikaatioita raskausdiabeteksessa.

Australialais-englantilaisessa monikeskustutkimuksessa ACHOIS (Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women) «Crowther CA, Hiller JE, Moss JR ym. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N Engl J Med 2005;352:2477-86 »1 1 000 raskausdiabetesta sairastavaa äitiä satunnaistettiin 24.–34. raskausviikolla joko tehostetun hoidon (490 äitiä) tai rutiinihoidon (510 äitiä) ryhmään. Potilaat olivat 16.–30. raskausviikolla olevia äitejä, joita seurattiin tutkimukseen osallistuvilla äitiyspoliklinikoilla. Heillä oli 1 tai useampia raskausdiabeteksen riskitekijöitä tai positiivinen tulos 50 g:n glukoosiseulonnassa. Raskausdiabetesdiagnoosi oli tehty WHO:n vuonna 1998 julkaisemien kriteereiden mukaan. Tehostetun hoidon ryhmä sai ruokavalio-ohjausta ja opastuksen verensokerin kotiseurantaan, mikä ei kuulunut rutiinihoitoon.

Äidit mittasivat sokerin neljästi päivässä, kunnes verensokeri oli ollut tavoitetasolla kaksi viikkoa. Tämän jälkeen mittauksia harvennettiin, mutta jatkettiin kuitenkin päivittäin. Mikäli tavoitearvot ylittyivät (ennen aterioita 3,5–5,5 mmol/l ja aterian jälkeen 7–8 mmol/l), aloitettiin insuliini, tehostetun hoidon ryhmässä 100 (20 %) äidille ja rutiinihoidon ryhmässä 17:lle (3 %).

Vakavien perinataalikomplikaatioiden määrä oli merkitsevästi pienempi, 7 (1 %) vs 23 (4 %) (p < 0,04) tehostetun hoidon ryhmässä. Vastasyntyneiden syntymäpaino oli keskimäärin 3 335 ± 551 g tehostetun hoidon ryhmässä ja 3 482 ± 660 g rutiinihoidon ryhmässä (p < 0,001). LGA-vastasyntyneitä oli 68 (13 %) vs 115 (22 %) ja makrosomiaa 49 (10 %) vs 110 (21 %) vastaavasti (p < 0,001). Synnytyksen käynnistäminen tapahtui tehostetun hoidon ryhmässä merkitsevästi useammin, 189 (39 %) synnytyksessä, kuin rutiinihoidon ryhmässä, jossa synnytys käynnistettiin 150 (29 %) tapauksessa (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Raskausdiabetes 1

Kommentti:

«Crowther CA, Hiller JE, Moss JR ym. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N Engl J Med 2005;352:2477-86 »1WHO:n raskausdiabeteksen diagnostiset kriteerit ovat korkeammat kuin Suomessa käytetyt. Rutiinihoidon ryhmästä vain 10 % sai ruokavalio-ohjausta vs 92 % tehostetun hoidon ryhmässä. Sekä lääkärin että diabeteshoitajan vastaanottoja oli interventioryhmässä enemmän. Verensokeriseuranta sinänsä johtaa lisääntyneisiin toimenpiteisiin ja neuvonnan tarpeeseen.

Kirjallisuutta

  1. Crowther CA, Hiller JE, Moss JR ym. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N Engl J Med 2005;352:2477-86 «PMID: 15951574»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Raskausdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko